Awdures wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i'r awdures, Judith Maro, fu farw'n 91 oed.

Fe gafodd ei geni yn Jerusalem a phriododd yr arlunydd, Jonah Jones. Mae hi'n gadael tri o blant.

Fe ddysgodd y Gymraeg a chyhoeddi nifer o lyfrau yn y Gymraeg a Saesneg, gan gynnwys Atgofion Haganah (1973) am y cyfnod pan oedd yn aelod o'r mudiad yn ystod y Mandad Prydeinig ym Mhalesteina a Hen Wlad Newydd (1974) am y tebygrwydd rhwng Cymru ac Israel.

Fe gyhoeddodd nofel, Y Porth nid â'n Anghof, yn 1974.

Dywedodd Robat Gruffudd o Wasg y Lolfa yn Nhalybont, Ceredigion, gyhoeddodd ei nofel ddirgelwch, The Stoat, yn 2009: "Roedd Judith yn wraig arbennig, yn Iddewes ymroddedig a diwylliedig a gyfoethogodd fywyd Cymru trwy ei llyfrau Cymraeg a Saesneg a thrwy ei theulu diddorol a chreadigol.

'Heriol'

"Hyd yn oed mewn henaint teg, roedd ganddi feddwl chwim, annnibynnol ac ysbryd heriol a chwestiyngar.

"Bydd yn chwith ar ei hôl."

Roedd hi'n rhugl yn Hebraeg, Arabeg a Rwsieg ac wedi dysgu Hebraeg i fewnfudwyr i Israel yn y pumdegau.

Bydd yr angladd yn Eglwys Ein Morwyn, Seren y Môr, yn Y Mwmbwls, Abertawe, ddydd Iau, Rhafyr 1.