Effaith y streic ar wasanaethau lleol yng Nghymru

streic Image copyright Other

Bydd gweithwyr sector cyhoeddus yn gweithredu'n ddiwydiannol ddydd Mercher fel protest yn erbyn cynlluniau Llywodraeth y DU i newid amodau gwaith a phensiynau.

Yng Nghymru bydd effaith ar lawer o wasanaethau yn ystod y dydd. Dyma olwg ar sut y bydd y streic yn amharu ar wasanaethau awdurdodau lleol a'r Gwasanaeth Iechyd.

Gallai'r wybodaeth newid: dylid edrych ar wefannau'r cynghorau.

Awdurdod lleol Gwefan/Twitter Effaith ar wasanaethau
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gâr
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Môn
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam

Byrddau iechyd:

Awdurdod Gwasanaeth Iechyd Gwefan/Twitter
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Bwrdd Iechyd Cwm Taf
Bwrdd Iechyd Hywel Dda
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys