Amgylchedd: Un corff yn lle tri

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunBydd cyfrifoldebau'r tri chorff yn disgyn ar ysgwyddau'r un corff newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd tri chorff amgylcheddol Cymru yn uno ym mis Ebrill 2013.

Cyhoeddodd y Gweinidog Amgylchedd, John Griffiths, y byddai Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru yn ffurfio un asiantaeth amgylcheddol.

Daw'r cyhoeddiad ar ddiwedd naw mis o ymgynghoriad swyddogion Llywodraeth Cymru gyda chynrychiolwyr y tri chorff ynghyd â sefydliadau eraill â diddordeb yn y sector.

Yr amcangyfrif yw y gallai newid o dri chorff i un dros gyfnod o 10 mlynedd wneud arbedion o hyd at £158 miliwn.

'Bywyd modern'

Wrth wneud y cyhoeddiad, dywedodd Mr Griffiths: "Rydym yn gwybod bod yr amgylchedd yn hanfodol i economi Cymru a bod bywyd modern yn golygu cynnydd ar y pwysau sydd ar ein hadnoddau naturiol.

"Mae hyn yn golygu ei bod yn bwysicach nag erioed fod ein hamgylchedd yn cael ei reoli mor effeithiol ac effeithlon ag sy'n bosib er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau i Gymru.

"Wedi ystyried yn fanwl y ddadl fusnes, rwy'n sicr mai sefydlu un corff amgylcheddol yw'r ffordd orau o reoli adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy ac effeithiol."

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Morgan Parry: "Mae creu'r corff newydd yn rhoi cyfle da i ffordd fwy cydlynol o reoli ein hamgylchedd mewn modd gwirioneddol gynaliadwy.

"Wrth elwa ar arbenigedd y tair asiantaeth, gallwn weithio i greu sefydliad cryf fydd yn trafod gyda phob rhan o gymdeithas - o gymunedau bach i ddiwydiannau mawr - er mwyn rheoli'r adnoddau naturiol yr ydym yn ddibynnol arnyn nhw."

'Cefnogaeth lawn'

Dywedodd Cyfarwyddwr Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Chris Mills: "Rydym yn croesawu cyhoeddiad y Gweinidog ac fe fyddwn yn rhoi ein cefnogaeth lawn i greu'r corff newydd tra'n parhau i wasanaethu pobl Cymru ym meysydd llifogydd, trosedd gwastraff a'r diwydiant rheoleiddio.

"Mae'r amgylchedd yn hanfodol i economi Cymru. Mae'n allweddol ei fod yn cael ei reoli gystal â phosib i sicrhau'r canlyniadau gorau i Gymru.

"Mae gan y corff newydd y potensial i wneud mwy dros yr amgylchedd, pobl ac economi Cymru."

Dywedodd Cadeirydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Jon Owen Jones: "Gall y comisiwn edrych i'r dyfodol wedi ein hymroi i gyfrannu ein harbenigedd, dull ac agwedd at y sefydliad newydd.

"Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i greu canlyniadau gwell i bobl, amgylchedd ac economi Cymru. Bydd ein sgiliau rheoli tir yn chwarae rhan sylweddol wrth gyfrannu at y llwyddiant."

Yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog, bydd ymgynghoriad ar rôl a swyddogaethau'r corff newydd yn dechrau yn Ionawr 2012.

Bydd tîm o bobl o'r tri sefydliad presennol hefyd yn cael ei greu er mwyn gwneud y gwaith paratoi angenrheidiol fel y gall y corff newydd weithredu'n llawn o Ebrill 1, 2013.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol