'Marwolaeth ddamweiniol' wedi tân mewn carafán

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Andrew Taylor a'i dad, Robert, yn y tân

Mae cwest yn Nolgellau wedi cofnodi rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol yn achos tad a mab a laddwyd wedi tân mewn carafán yn Nhal-y-bont ger Y Bermo ym mis Mehefin.

Bu farw Andrew Taylor, 26 oed, a'i dad Robert Taylor, 58 oed, y ddau o'r Fflint, wedi tân ym Mharc Carafanau Sunny Sands ar Fehefin 11.

Yn y cwest ddydd Mawrth, cytunodd y Crwner Dewi Pritchard Jones gydag esboniad Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru mai cebl trydanol y tu mewn i'r garafán oedd wedi achosi'r tân.

Wedi'r digwyddiad, roedd teulu'r dynion wedi rhoi teyrnged i "ddau ddyn arbennig."

Cafodd wyres Robert a nith Andrew, Emmy, dwy oed ei hanafu'n ddifrifol yn y tân.

Roedd gwraig Robert Taylor, Denise, yn barafeddyg. Llwyddodd i ddianc o'r tân â mân losgiadau a helpu i achub y ferch fach o'r tân.

'Cyfoethogi'r byd'

Mewn datganiad a ryddhawyd drwy'r Gwasanaeth Ambiwlans ar y pryd, dywedodd: "Mae help cyfeillion a theulu sydd wedi rhoi cefnogaeth lwyr i ni ers i ni golli Rob ac Andy wedi creu argraff fawr arnon ni.

"Roedd y ddau yn ddynion arbennig iawn oedd wedi ymroi eu bywydau i'w plant, ac a roddodd wên ar wynebau pawb.

"Roedden nhw bob tro yn rhoi pobl eraill cyn eu hunain ac fe wnaethon nhw gyfoethogi'r byd mewn modd na fyddai llawer yn llwyddo i'w wneud.

"Dyma ddau ddyn gwych fydd yn aros yn y cof am amser hir iawn."