Cymru: Cyfrifoldeb am gyflog cyhoeddus?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
"Côd am dorri cyflogau" yw adolygiad rhanbarthol medd Carwyn Jones

Gallai Llywodraeth Cymru ystyried a all gymryd cyfrifoldeb am gyflogau ac amodau gwaith y sector cyhoeddus, yn ôl y Prif Weinidog Carwyn Jones.

Cyhoeddodd y Canghellor, George Osborne, adolygiad i gyflogau'r sector yn ei Ddatganiad Hydref ddydd Mawrth.

Dywedodd Mr Jones y gallai hynny arwain at weithwyr yng Nghymru yn cael eu talu llai am wneud yr un gwaith â phobl yn ne-ddwyrain Lloegr.

"Nid yw hynny'n dderbyniol," meddai.

"Yn y pen draw, mae'n bosib y bydd rhaid i ni ystyried cymryd cyfrifoldeb am gyflogau ac amodau gwaith yma yng Nghymru.

"Nid yw hynny mor hawdd ag y mae'n swnio. Mae yna feini tramgwydd ynglŷn â sut y gallai hynny gael ei wneud.

"Ond os ydym yn cael ein gorfodi i fynd i mewn i'r sefyllfa yna, mae'n well cael hynny na gweld cyflogau pobl yn cael eu cwtogi gan Lywodraeth y DU yn Llundain."

'O dan yr wyneb'

Roedd yr adolygiad "o dan yr wyneb," meddai yn golygu "torri cyflogau yng Nghymru".

Deellir na fydd rhai gweithwyr - fel y lluoedd arfog, meddygon a deintyddion a'r farnwriaeth, yn rhan o'r adolygiad.

Mae tua 340,000 o bobl Cymru yn gweithio yn y sector.

Datgelodd Mr Osborne ddydd Mawrth y byddai cyflogau'r sector cyhoeddus yn cael eu capio ar 1% am ddwy flynedd, ac y byddai nifer y swyddi fyddai'n cael eu colli yn y sector erbyn 2017 yn codi o 400,000 i 710,000.