Personoliaeth Chwaraeon BBC Cymru 2011

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc

Mae'r amser wedi dod i benderfynu pwy fydd Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru am 2011.

Bydd yr enillydd yn cael ei ddatgelu ar BBC Radio Wales rhwng 7:30pm a 9:00pm cyn i'r enillydd ymddangos ar deledu ar Wales Today ar BBC 1 Cymru ar nos Lun, Rhagfyr 12 am 10:25pm.

Bydd adolygiad o'r flwyddyn chwaraeon yn cael ei ddarlledu ar nos Fawrth, Rhagfyr 13 ar BBC 1 Cymru am 10:35pm.

Bydd gwobrau hefyd am dîm y flwyddyn, arwr tawel y flwyddyn, athletwr ifanc, athletwraig ifanc a gwobr cyfraniad oes.

Mae wedi bod yn flwyddyn brysur ar y calendr chwaraeon gyda nifer o berfformiadau o bwys, gan ei gwneud hi'n anodd llunio rhestr fer o bum enwebiad i olynu Gareth Bale fel Personoliaeth Chwaraeon BBC Cymru 2010.

Ond mae'r rhestr fer wedi ei llunio, a dyma'r pump sydd arni :-

Daeth y bocsiwr Nathan Cleverly yn bencampwr bocsio pwysau is-drwm WBO y byd yn 2011, ac fe wnaeth amddiffyn ei goron ddwywaith yn ystod y flwyddyn.

Erbyn diwedd y flwyddyn, roedd y gyrrwr beic modur Chaz Davies yn bencampwr World Supersport y byd ac mae'r gystadleuaeth Superbikes yn aros amdano'r flwyddyn nesaf.

Enillodd yr athletwr Dai Greene fedal aur ym Mhencampwriaeth y Byd yn Ne Korea ym mis Medi oedd yn goron ar dymor llwyddiannus tu hwnt i'r rhedwr 400m dros y clwydi.

Triathlon yw camp Helen Jenkins, ac fe enillodd bencampwriaeth y byd eleni ac mae'n paratoi i frwydro am fedal aur Olympaidd yn 2012.

Dechreuodd blwyddyn Nathan Stephens ar nodyn uchel. Enillodd fedal aur am daflu'r waywffon ym Mhencampwriaeth Paralympaidd y Byd yn Seland Newydd ym mis Ionawr cyn torri'r record byd ym mis Awst.

Bydd y bleidlais yn agor am 8:00am fore Llun, Rhagfyr 5, 2011, ac yn cau am 6:00pm ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 10. Cofiwch na fydd pleidleisiau ar ôl yr amser yma yn cyfri, er y byddwch o bosib yn gorfod talu am alwad neu neges testun wedi'r amser yma.

Cofiwch hefyd nad yw'r bleidlais yma yn gysylltiedig â Phersonoliaeth Chwaraeon y DU, ac mai pleidlais i wobr Cymru yn unig yw hon.

Sut i bleidleisio

Mae modd pleidleisio dros y ffôn neu trwy yrru neges testun.

Am fanylion llawn am sut i wneud hynny, ynghyd â manylion amodau cystadlu a phreifatrwydd y BBC, ewch i wefan adran chwaraeon y BBC.