Proffil: Dai Greene

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Greene yw un o brif obeithion Prydain am fedal aur yn y Gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012

Mae Dai Greene wedi gosod y safon i athletwyr Prydain sy'n paratoi am y Gemau Olympaidd yn Llundain y flwyddyn nesaf.

Roedd yr athleter 25 oed eisoes yn bencampwr Ewrop a'r Gymanwlad pan ddangosodd ei allu yn y ras 400m dros y clwydi i ennill y fedal aur ym Mhencampwriaeth y Byd yn Daegu, De Korea.

Roedd Greene yn un o ddau athletwr o Brydain i ddathlu buddugoliaeth yn y bencampwriaeth yn 2011 wrth ennill y ras mew amser o 48.26 eiliad.

"Roedd hi'n fater o weld yr holl waith caled yn dod at ei gilydd yn yr un foment honno," medd Greene.

"It was all the hard work coming together in that one moment," said Greene.

"Roeddwn i'n teimlo fy mod wedi cyflawni fy nhasg."

Ychwanegodd goron y Diamond League wrth iddo ddangos pam ei fod yn ffefryn i gipio medal aur yn Llundain yn 2012.

"Rwyf am ennill cymaint o fedalau ag y galla i," meddai Greene.

"Ar ôl ennill pencampwriaethau Ewrop a'r Gymanwlad yn 2012, roeddwn i'n teimlo mai'r cam nesaf oedd cystadlu yn erbyn goreuon y byd, Roeddwn i'n credu fod hynny o fewn fy ngallu.

"ond rwy'n ceisio peidio meddwl am faint y dasg sy'n fy wynebu."

Greene oedd yr ail Gymro erioed - yn dilyn ôl troed Colin Jackson yn 1993 a 1999 - i ennill pencampwriaeth athletau'r byd.

Pe bai'n llwyddo yn Llundain, Greene fyddai'r pumed athletwr o Brydain erioed i ennill medalau aur ymhob un o brif gystadleuthau'r byd athletau.

Linford Christie, Daley Thompson, Jonathan Edwards a Sally Gunnell yw'r lleill.

Greene hefyd fyddai'r Cymro cyntaf i ennill medal aur Olympaidd ers i Lynn Davies ennill y naid hir yn Tokyo yn 1964.