Proffil: Helen Jenkins

  • Cyhoeddwyd
Helen JenkinsFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Helen Jenkins bencampwriaeth triathlon y bydd am y tro cyntaf yn 2008

Dathlodd Helen Jenkins ei phriodas yn Disney World, ac mae ei pharatoadau ar gyfer y Gemau Olympaidd weid bod yn stori dylwyth teg hefyd.

Yn 2011, enillodd yr athletwraig 27 oed bencampwriaeth triathlon y byd am yr ail dro.

Sichraodd Jenkins y goron yn y gystadleuaeth saith rownd drwy orffen yn ail yn y ras olaf yn Beijing ym mis Medi i ychwanegu at y bencampwriaeth enillodd yn Vancouver yn 2008.

Dyna oedd y trydydd rownd iddi orffen yn ail eleni, ac roedd eisoes wedi cyrraedd y safon ar gyfer y Gemau Olympaidd gyda'i pherfformiad ar gwrs Hyde Park yn Llundain.

"Doeddwn i ddim wedi disgwyl 12 mis fel hyn," cyfaddefodd Jenkins.

"Y prif nod oedd cyrraedd y safon Olympaidd.

"Roeddwn i mor hapus o fod wedi gwneud hynny, doeddwn i ddim yn disgwyl gormod o weddill y flwyddyn, ond fe nes i orffen fel pencampwr byd."

Roedd yn ddathliad dwbwl i Jenkins yn 2011 gan ei bod hefyd yn rhan o dîm Prydain a sicrhaodd bencampwriaeth tîm y byd yn Lausanne ym mis Awst.

Tipyn o gamp o ystyried bod ei ras gyntaf yn Sydney wedi cynnwys damwain ddifrifol ar y beic.

Gorffennodd Jenkins - sy'n cael ei hyfforddi gan ei gŵr Marc - yn 21ain ar ei chynnig cyntaf yn y Gemau Olympaidd yn Beijing, ond mae'n hyderus o gipio'r aur yn Llundain yn 2012.