Byrddau iechyd: Diffyg o £50m

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dim ond un o'r byrddau iechyd sydd yn proffwydo y byddan nhw'n gwario o fewn eu cyllideb

Mae byrddau iechyd Cymru yn wynebu diffyg yn eu cyllideb o hyd at £50m ar ddiwedd y flwyddyn ariannol er gwaethaf rhybuddion y Gweinidog Iechyd na fydd mwy o arian ar eu cyfer.

Ym mis Hydref, cyhoeddodd Lesley Griffiths y byddai £103m yn ychwanegol ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd eleni ond mewn cyfweliad gyda'r BBC dywedodd na fyddai'n rhoi rhagor o arian i fyrddau iechyd, yn groes i'r hyn oedd wedi digwydd o'r blaen.

Yn ôl eu hadroddiadau ariannol diweddaraf, mae'r byrddau yn ei chael hi'n anodd cael dau ben llinyn ynghyd, hyd yn oed wedi'r arian ychwanegol fis diwethaf.

Mae Cydffederasiwn y Gwasanaeth Iechyd yn dweud bod byrddau iechyd yn "anelu at" fod o fewn terfynau'r gyllideb ond na ddylai maint yr her gael ei ddiystyru.

'Targedau ariannol'

Dim ond un o'r byrddau iechyd, Betsi Cadwaladr yng Ngogledd Cymru, sydd yn proffwydo y byddan nhw'n gwario o fewn eu cyllideb.

Mae'r gweddill yn rhagweld y byddan nhw'n gorwario fel a ganlyn :-

  • Cwm Taf - £9.5m;
  • Hywel Dda - diffyg o £4m;
  • Aneurin Bevan - rhwng £6m a £13m;
  • Powys - tua £3m;
  • Caerdydd a'r Fro - tua £14m;
  • Abertawe Bro Morgannwg - proffwydo diffyg o £3m.

Mae yna reidrwydd cyfreithiol ar fyrddau iechyd i wario o fewn ffiniau'r gyllideb ym mhob blwyddyn ariannol.

'Maint yr her'

Mewn cyfweliad gyda Radio Wales yr wythnos diwethaf gofynnwyd i Mrs Griffiths a fyddai'n rhoi sêl bendith i'r Llywodraeth roi rhagor o arian i'r Byrddau Iechyd ym mis Mawrth.

"Does genyn ni ddim mwy o arian ac maen nhw'n gwybod hynny ac maen nhw'n ymwybodol fod rhaid iddyn nhw gyrraedd eu targedau ariannol," meddai.

Dywedodd Helen Birtwhistle, cyfarwyddwr cydffederasiwn y Gwasanaeth iechyd yng Nghymru: "Mae'r arian ychwanegol a roddwyd gan y Gweinidog yn sicr yn help ond ddylai neb ddiystyru maint yr her.

"Mae byrddau iechyd yn gweithio ar gynlluniau fyddai'n golygu arbedion a newidiadau i wasanaethau er mwyn gwario o fewn eu cyllidebau"

Mae'r brif wrthblaid, y Ceidwadwyr, yn dweud y dylai'r Gweinidog Iechyd weithredu ar sail y ffigyrau yma.

Dywedodd eu llefarydd iechyd Darren Millar: "Mae amharodrwydd Llafur i warchod y gyllideb iechyd a blaenoriaethu'r gwasanaeth iechyd yn golygu y bydd byrddau iechyd mewn dyled na welwyd ei fath o'r blaen."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol