Teml wedi ei fandaleiddio

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi bod yn ymchwilio wedi i deml baganaidd gael ei fandaleiddio ar gampws prifysgol.

Roedd y fandaleiddio ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn Llambed ar Dachwedd 3.

Fe gafodd grisiau ac allor eu difrodi.

Dywedodd Cen Powell, Pennaeth Ystadau a Chyfleusterau: "Rydyn ni'n gwybod am y sefyllfa ac yn cydweithio ag Undeb y Myfyrwyr wrth asesu opsiynau.

"Y brifysgol sy'n berchen ar y tir lle oedd y difrod.

"Fe gafodd yr heddlu wybod ac mae swyddogion lleol a chynrychiolwyr y brifysgol wedi bod yn ymchwilio.

"Does dim lle i gredu fod hon yn drosedd casineb."

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555111.