Ffrae am frechdanau: Ymddiheuriad

Protestwyr Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Bu mwy na 40 o bobl yn protestio ym Mangor ym mis Awst

Mae elusen Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol y Menywod - WRVS - wedi ymddiheuro i wirfoddolwyr fu'n darparu lluniaeth yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, wedi ffrae a ddilynodd penderfyniad yr elusen i beidio â defnyddio cyflenwr lleol.

Bu mwy na 40 o bobl yn protestio yn yr ysbyty ym mis Awst eleni wedi i'r WRVS arwyddo cytundeb drwy'r DU gyda chwmni Ginsters o Gernyw.

O ganlyniad bu rhaid i gwmni Menai Deli - oedd wedi darparu cynnyrch ar gyfer siop elusennol WRVS yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, ers 20 mlynedd ddiswyddo chwe aelod o'u staff.

Dywedodd Prif Weithredwr y WRVS, David McCullough nad oedd digon wedi ei wneud i hysbysu pobl leol ynglŷn â'r penderfyniad.

Llythyr cwyno

Ar y pryd dywedodd y WRVS fod y penderfyniad yn un "angenrheidiol er mwyn cynnal gwaith da a gwasanaeth" yr elusen.

Honnodd yr elusen y byddai Ginsters yn agor "swyddfa farchnata fach" yng ngogledd Cymru ac yn cyflogi pobl leol.

Penderfynodd Elfed Roberts - sy'n gyn-gadeirydd yr ymddiriedolaeth oedd yn arfer gofalu am yr ysbyty ac yn gyn Brif Gwnstabl Cynorthwyol gyda Heddlu'r Gogledd - ysgrifennu llythyr o gŵyn at y Comisiwn Elusennol.

Honnodd y gallai penderfyniad y WRVS danseilio ffydd y cyhoedd yn yr elusen a'i fod yn fater y gallai'r Comisiwn fod â phryderon yn ei gylch am fod WRVS, yn ôl Mr Roberts, "wedi methu â dilyn proses dendro deg".

Yn awr mae'r WRVS wedi cyhoeddi ymddiheuriad ar eu gwefan gan ddweud y dylen nhw, fel elusen sy'n uchel ei pharch, wedi ymddwyn mewn modd mwy sensitif a'u bod yn ymddiheuro am siomi pobl.

Dywedodd y WRVS y byddan nhw'n cynnwys gwirfoddolwyr yn eu harolygiad o'u polisi prynu o hyn ymlaen.

'Llygad eu lle'

Ychwanegodd yr elusen eu bod wedi canfod nad oedd dim o'i le ynglŷn â'r modd yr enillodd Ginsters y cytundeb newydd.

Dywedodd Mr McCullough: "Er nad oedd unrhyw reswm cytundebol inni beidio newid ein cyflenwr rydyn ni'n teimlo nad ydym wedi gwneud digon i ymglymu nac hysbysu pobl gafodd eu heffeithio gan ein penderfyniad.

"Dydyn ni ddim wedi ymdrin â'r sefyllfa'n dda a dylai ein hymdriniaeth â Menai Deli wedi bod yn llawer gwell.

"Mae ein gwirfoddolwyr yn llygad eu lle i fod yn anhapus â ni. Fel elusen sy'n cael ei pharchu fe ddylen ni wedi gweithredu mewn modd mwy sensitif ac rydyn ni'n ymddiheuro am eu siomi."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.