'Y sêl Gymreig gyntaf ers amser Owain Glyndŵr'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Prif Weinidog Cymru a phrif weithredwr y Mint

Bydd cais yn cael ei gyflwyno'r mis hwn am gymeradwyaeth Frenhinol i ddefnyddio'r sêl Gymreig gyntaf ers cyfnod Owain Glyndŵr.

Cafodd y sêl ei chreu wedi'r bleidlais "Ie" yn y refferendwm eleni i ddatganoli rhagor o bwerau deddfu i'r Cynulliad.

Gan nad oes gan Gymru Arfbais Frenhinol, crëwyd delwedd newydd i'w gosod ar Ddeddfau'r Cynulliad.

Y Mint Brenhinol sydd wedi creu'r sêl hon a bwriad y dyluniad yw cynrychioli'r Frenhines a Chymru.

Yn y Mint yn Llantrisant ddydd Iau cafodd y Prif Weinidog Carwyn Jones gyfle i weld y sêl newydd.

'Cynrychioli'r pwerau'

"Mae'r sêl newydd hon yn bwysig iawn, yn gyfansoddiadol ac yn symbolaidd.

"Ym mis Mawrth roedd yr ymgyrch i roi rhagor o bwerau deddfu i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn fuddugoliaeth ysgubol.

"Roedd hon yn foment arwyddocaol yn hanes ein gwlad ac mae'r sêl yn cynrychioli'r pwerau newydd sydd wedi'u datganoli i ni ar ran ein cenedl."

Yn ôl Adam Lawrence, Prif Weithredwr a Dirprwy Meistr Y Bathdy Brenhinol: "Rydym wrth ein boddau i gael y cyfle i weithio'n agos gyda'r Prif Weinidog a Llywodraeth Cymru i greu'r sêl.

"Mae wedi bod yn anrhydedd cael defnyddio 1100 mlynedd o wybodaeth cynhyrchu a chrefftwriaeth i greu symbol corfforol i gynrychioli oes newydd i Lywodraeth Cymru"

Bydd y cais am Gymeradwyaeth yng nghyfarfod y Cyfrin Gyngor yn nes ymlaen y mis hwn.

Prif Weinidog Cymru fydd yn cyflawni rôl ffurfiol Ceidwad y Sêl.