Gwylnos i achub canolfan ddydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunProtestwyr sy'n gwrthwynebu cau canolfan ddydd

Bydd pensiynwyr yn cynnal gwylnos y tu allan i'r canolfan ddydd yn Aberystwyth ddydd Sadwrn.

Maen nhw'n gwrthwynebu cynllun i ddymchwel y ganolfan er mwyn codi archfarchnad Tesco ar y safle, fyddai'n golygu symud y 100 o ddefnyddwyr.

Dechreuodd eu protest dair wythnos yn ôl yn y ganolfan , a dywed y trefnwyr y bydd yr ymgyrch yn parhau tan y byddan nhw'n cael eu ffordd.

Fe fydd aelodau o grŵp gweithredu yn cwrdd ag arweinydd Cyngor Ceredigion ddydd Mawrth, medd yr awdurdod.

Mae'r grŵp wedi casglu 4,000 o enwau ar ddeiseb a fydd yn cael ei chyflwyno i'r cyngor.

Bygythiad

Mae'r datblygiad Tesco arfaethedig yn golygu fod dyfodol y ganolfan, a 12 o dai teras gerllaw, o dan fygythiad.

Agorwyd y ganolfan 30 mlynedd yn ôl.

Bwriad Cyngor Ceredigion yw symud y pensiynwyr o'r ganolfan i lawr isaf neuadd y dref sy'n cael ei adnewyddu.

Ond dywed Grŵp Achub Canolfan Ddydd Park Avenue fod y lle yn rhy fach, ac nad yw'r ramp i bobl anabl y tu allan yn addas.

Dywedodd cadeirydd y grŵp, Gerald Morgan: "Rydym wedi cynnal dwy wylnos lwyddiannus eisoes, ac fe fyddwn yn cynnal un arall heddiw pan fyddwn yn canu carolau.

"Ein bwriad yw cynnal gwylnos bob dydd Sadwrn tan i'r cyngor sir newid ei feddwl.

"Mae'r ganolfan yn cynnig gwasanaeth gwerthfawr i'r gymuned trwy roi seibiant i ofalwyr, a hoe fach i bobl hŷn."

Dywedodd Cyngor Ceredigion fod trefniadau wedi eu gwneud i gynrychiolwyr o grŵp gweithredu gyfarfod gydag arweinydd yr awdurdod - y Cynghorydd Keith Evans - ddydd Mawrth wrth iddo dderbyn y ddeiseb.