Dynion yn gwadu cynllwyn bomio yn Llundain

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunDaw tri o'r diffynyddion o Gaerdydd

Mae naw o ddynion, gan gynnwys tri o Gymru, wedi gwadu cyhuddiad o gynllwynio i fomio targedau yn Llundain yn y cyfnod cyn Nadolig 2010.

Clywodd y llys mae'r targedi honedig oedd y gyfnewidfa stoc, Tŷ'r Cyffredin a llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau.

Mae pump o'r dynion yn gwadu bod a dogfennau yn eu meddiant ar gyfer cyflawni gweithred derfysgol.

Daw tri o'r dynion, sy rhwng 20 a 29 oed, o Gaerdydd, dau o Lundain a phedwar o Stoke-on-Trent.

Cafodd y naw eu harestio yn dilyn cyrchoedd gan yr heddlu yng Nghaerdydd, Birmingham, Llundain a Stoke yn Rhagfyr 2010.

'Jihad'

Ymddangosodd y naw yn Llys y Goron Woolwich yn Llundain gan bledio'n ddieuog i gyhuddiad o gynllwynio i achosi ffrwydradau, gan beryglu bywydau neu eiddo, rhwng Tachwedd 1 a Rhagfyr 21, 2010.

Y diffynyddion yw:

  • Gurukanth Desai, 29, o Gaerdydd;
  • Omar Sharif Latif, 27, o Gaerdydd;
  • Abdul Malik Miah, 25, o Gaerdydd;
  • Mohammed Moksudur Chowdhury, 21, o Lundain;
  • Shah Mohammed Lutfar Rahman, 29, o Lundain;
  • Nazam Hussain, 26, o Stoke-on-Trent;
  • Usman Khan, 20, o Stoke-on-Trent;
  • Mohibur Rahman, 27, o Stoke-on-Trent;
  • Abdul Mohammed Shahjahan, 27, o Stoke-on-Trent.

Mae Mr Chowdhury, Mohibur Rahman, Mr Miah a Shah Rahman wedi eu cyhuddo o fod â dau gylchgrawn al-Qaeda yn eu meddiant ac a bod a dogfen gyda'r pennawd "39 ffordd i wasanaethu a chymryd rhan mewn jihad".

Honnir fod Mr Latif a'r un un ddogfen yn ei feddiant, a bod Mr Desai gyda chylchgronau al-Qaeda yn ei feddiant.

Mae disgwyl i'r achos ddechrau ar Ionawr 23.