Damwain farwol: Apêl am dystion

Cyhoeddwyd

Bu farw dyn wedi yn dilyn damwain car yng Nglyn Ebwy, Blaenau Gwent.

Fe ddigwyddodd y ddamwain yn ystod oriau mân bore Sul.

Yn ôl Heddlu Gwent, roedd y dyn yn 23 oed ac yn dod o Abertyleri.

Maen nhw'n apelio am dystion neu am wybodaeth.