Damwain: Apêl am dystion

Cyhoeddwyd

Mae dyn 35 oed yn cael triniaeth ysbyty am anafiadau difrifol i'w ben ar ôl syrthio allan o dacsi yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr.

Fe ddigwyddodd y ddamwain tua 0.50am fore Sul ar yr A4061 rhwng Bryncethin a thraffordd yr M4.

Aed â'r dyn, oedd yn teithio mewn Fiat Ducato du, i Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae Heddlu'r De yn apelio am dystion i'r digwyddiad.

Dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111