Iechyd: Rhybudd ymgynghorydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Aylward: Angen ad-drefnu

Mae un o ymgynghorwyr blaenllaw y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn rhybuddio fod cynlluniau i ad-drefnu yn hanfodol neu fe fydd y tlotaf mewn cymdeithas yn dioddef.

Dywed yr Athro Sir Mansel Aylward, Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru, fod yn rhaid diwygio'r gwasanaeth er mwyn osgoi problemau tebyg i'r rhai a welwyd wedi'r ail ryfel byd.

Mewn cyfweliad gyda rhaglen The Politics Show ar BBC Cymru mae'r Athro Aylward yn dweud fod angen newidiadau oherwydd y pwysau ariannol sy'n wynebu'r gwasanaeth iechyd.

Dywedodd ei fod yn "siomedig" ac yn teimlo yn isel oherwydd y diffyg newid yn y gwasanaeth yn wyneb poblogaeth sy'n heneiddio, a'r cynnydd yn nifer y triniaethau sydd eu hangen.

Dywedodd oherwydd diffyg arian ei bod yn anorfod bod angen canoli rhai triniaethau.

Ychwanegodd ei bod yn wyrion i geisio trin pob cyflwr mewn ysbyty cyffredinol lleol.

Dyledion

"Nid ydym yn mynd i gael yr un cyfleoedd eto - yn y gorffennol roedd digon o arian ac o bosib ein bod wedi ei gamddefnyddio," meddai.

"Nawr does yna ddim mwy o arian ac o bosib bydd hynny yn ei gwneud yn haws ein gorfodi i feddwl am newidiadau ....er mwyn sicrhau gwell safon ac ysbytai mwy diogel.

Sir Mansel oedd cadeirydd comisiwn oedd yn ymchwilio i ad-drefnu'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Dywedodd hefyd ei fod yn poeni am y dyfodol oni bai fod yna ad-drefnu.

"Byddai'r bobl fwyaf cyfoethog yn iawn...ond byddai'r bobl dlotaf yn fwy tlawd a bydd ei hiechyd yn dirywio'n sylweddol.

"Nod y Gwasanaeth Iechyd yw gofalu am bobl dlawd, sydd mewn angen ac sy'n gobeithio am wasanaeth o safon."

Yr wythnos diwethaf daeth i'r amlwg fod byrddau iechyd lleol yng Nghymru yn wynebu dyledion o £50 miliwn.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths fod angen gwenud newidiadau er mwyn sicrhau gwasanaeth sy'n fwy cynaliadwy.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol