Damwain farwol: Apêl am dystion

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn apelio am dystion wedi i wraig oedrannus farw ar ôl damwain ffordd ger Dolgellau.

Roedd y ddynes yn byw yn lleol.

Cafodd Heddlu'r Gogledd eu galw i Lanelltyd tua 6am fore Sul, yn dilyn adroddiadau fod rhywun wedi ei daro gan gerbyd ar yr A470.

Bu'r ffordd ar gau am chwe awr wedi'r digwyddiad.

Dylai unrhyw un a welodd y ddynes yn cerdded ar ochr y ffordd gysylltu â'r heddlu ar 0300 3300101.