Pêl droed: Llwyddiant timau anabl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r rhaglen wedi denu dros 500 o bobl ers iddi gael ei lansio yn 2010

Menter pêl-droed i bobl anabl yng Nghaerdydd yw'r mwyaf o'i fath yng Nghymru ac mae cynlluniau ar droed i greu rhywbeth tebyg ym Malaysia.

Mae 'Mae Pob Chwaraewr yn Cyfri' yn broject a ddarperir ar y cyd â Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd a Chwaraeon.Caerdydd, sy'n ceisio annog mwy o bobl anabl i chwarae pêl-droed.

Ers ei lansio mis Hydref diwethaf, mae'r rhaglen wedi denu dros 500 o bobl rhwng 5 a 45 oed i gymryd rhan, gyda 141 o aelodau cofrestredig yn chwarae'n wythnosol mewn sesiynau hyfforddi arbennig i'r anabl.

Mae'r grwpiau yn cynnwys pobl â Syndrom Down, pobl ag anableddau corfforol, pobl fyddar, pobl ag anableddau dysgu a phobl sy'n defnyddio cadair olwyn.

Prif ffrwd

Mae nifer fawr iawn wedi ymgymryd â'r sesiynau hyfforddi i bobl fyddar, ac mae mwy yn mynychu nag unrhyw le arall y Deyrnas Unedig, gan gynnwys Clybiau Pêl-droed Manchester United ac Arsenal.

Wedi llwyddiant mae tîm pêl-droed hyn wedi'i sefydlu ac maen nhw'n cymryd rhan yng nghynghrair prif ffrwd Caerdydd a'r Rhanbarth.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Mitchell Price wobr Chwaraewr Anabl y Flwyddyn gan Wobrau Pêl-droed Cymru

Aeth y tîm o bobl â Syndrom Down i gystadleuaeth y Prif Gynghrair i bobl â Syndrom Down yn Fulham, ac fe enillon nhw'r ail adran ac fe ddaeth y tîm o dan 16 i'r brig yn nhwrnamaint pêl-droed Cymdeithas Plant Byddar Cenedlaethol a gynhaliwyd yn Derby.

Mitchell Price a enwyd yn 'chwaraewr y gystadleuaeth' ac ers hynny mae wedi derbyn gwobr Chwaraewr Anabl y Flwyddyn gan Wobrau Pêl-droed Cymru.

Roedd y tîm byddar hefyd yn llwyddiannus yn curo Queens Park Rangers FC yng Nghwpan Cymdeithas Pêl-droed Byddar Lloegr.

Fe fydd y tîm nawr yn mynd ymlaen i'r rowndiau cynderfynol gyda thimau fel Leeds United Deaf FC, Everton Deaf FC, Derby County Deaf FC a Charlton Athletic Deaf FC.

Codi arian

Mae'r rhaglen wedi cael Nod Ysbrydoli Gemau Olympaidd Llundain 2012 sy'n ceisio dod â buddion Gemau Olympaidd 2012 i bob rhan o'r Deyrnas Unedig, a chydnabod sefydliadau anfasnachol sy'n darparu prosiectau cyffrous wedi'u hysbrydoli gan Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain.

Ymwelodd Cadeirydd Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Dato Chan Tien Ghee (TG), â rhai o'r sesiynau hyfforddi.

Mae wedi ymrwymo i gefnogi ymdrechion i godi arian ar gyfer tîm pêl-droed i bobl mewn cadair olwyn, ac wedi mynegi ei awydd i sefydlu rhaglen 'Mae Pob Chwaraewr yn Cyfri' ym Malaysia.

"Mae'r cynllun wedi cael llwyddiant anhygoel yn y cyfnod byr ers ei sefydlu," meddai Aelod Gweithredol dros Chwaraeon, Hamdden a Diwylliant Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Nigel Howells.

"Mae'r fenter wedi llwyddo i ddatblygu a chynyddu'r ddarpariaeth a'r cyfleoedd i bêl-droedwyr anabl yng Nghaerdydd ac mae wedi rhoi cyfle i bawb chwarae.

"Rydym wedi sefydlu partneriaeth gref â Sefydliad Cymunedol Dinas Caerdydd. Rwy'n hyderus y bydd y modd gwych y mae'r sesiynau hyn wedi'u darparu yn ein harwain at ddarparu mwy o brojectau ar y cyd yn y dyfodol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol