Cyn-bennaeth Comisiwn Ffiniau yn 'obsesiynol'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, BBC news grab
disgrifiad o’r llunPaul Wood oedd pennaeth y comisiwn tan iddo gael ei ddiswyddo ym Mehefin eleni

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhuddo cyn bennaeth Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol Cymru o wneud ceisiadau "obsesiynol" ac "annifyr" am gael rhyddhau gwybodaeth.

Cafodd Paul Wood ei ddiswyddo fel Comisiynydd gan y Gweinidog Llywodraeth Leol, Carl Sargeant, yn sgil casgliadau beirniadol archwiliad annibynnol.

Cyflwynodd Mr Wood nifer o geisiadau o dan reolau'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, yn gofyn am gael gweld dogfennau Llywodraeth Cymru yn ymwneud â'r Comisiwn.

Roedd ei geisiadau diweddara' am wybodaeth yn gofyn am weld e-byst a dyddiaduron cyn weinidog a'i swyddogion.

Wrth ymateb i'r ceisiadau, dwedodd Llywodraeth Cymru bod hyn - o fewn cyd-destun yr holl geisiadau blaenorol - yn annifyr.

'Aflonyddwch'

Yn ôl swyddog ar ran y Llywodraeth, fe allai'r ceisiadau yma gael eu gweld yn "obsesiynol", ac y gallai'r gwaith ychwanegol i swyddogion er mwyn ymateb i'r holl gwestiynau greu "aflonyddwch" a "gofid".

Yn ôl y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae hawl gan gyrff cyhoeddus wrthod ceisiadau am wybodaeth os oes modd dangos eu bod yn obsesiynol, yn erlid y corff, yn creu gofid i staff, yn creu pwysau gwaith sylweddol ychwanegol, yn tarfu'n bwrpasol neu'n creu trafferthion, neu os nad oes gwerth o ddifrif i'r cais.

Mae BBC Cymru ar ddeall bod Mr Wood wedi bod yn ceisio cael gwybodaeth am un cyfarfod penodol yn Hydref 2009, rhwng y cyn weinidog Llywodraeth Leol Dr Brian Gibbons, ymgynghorydd gwleidyddol ac uwch was sifil.

'Siomedig'

Wrth ymateb, dywedodd Mr Wood ei fod yn siomedig bod y llywodraeth yn cymryd y fath gamau er mwyn osgoi cyhoeddi gwybodaeth am y cyfarfod hwnnw, ac y byddai hynny'n arwain rhai pobl i'r casgliad eu bod yn ceisio cadw gwybodaeth niweidiol o lygaid y cyhoedd.

Mewn cyfweliad diweddar ar raglen BBC Cymru Dragon's Eye, dywedodd Mr Wood ei fod wedi'i ddiswyddo wrth i rai gwleidyddion flaenoriaethu eu diddordebau nhw goruwch diddordebau'r cyhoedd.

Daeth hyn yn sgil ymdrechion dadleuol gan y Comisiwn Ffiniau i addasu ffiniau nifer o wardiau cyngor ar draws Cymru - er gwaetha gwrthwynebiad chwyrn gan nifer o fewn cynghorau lleol Cymru.

Daeth y broses yma i ben fis Rhagfyr llynedd, a chafodd Mr Wood a dau Gomisiynydd arall eu diswyddo ym mis Gorffennaf, yn dilyn arolwg gan gyn cynrychiolydd Cymru ar y Comisiwn Etholiadol, Glyn Mathias.

Straeon perthnasol