Dirwy i Gyngor Powys am dorri'r ddeddf gwarchod data

Pencadlys Cyngor Powys Image copyright bbc
Image caption Dyma'r ddirwy fwya i'r swyddfa ei chyflwyno

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) wedi cosbi Cyngor Sir Powys am dorri'r Ddeddf Gwarchod Data.

Cafodd yr awdurdod ddirwy o £130,000 am ddatgelu manylion achos gwarchod plentyn i'r person anghywir.

Dyma'r gosb uchaf i'r ICO ei chyflwyno ers iddo gael y grym i wneud hynny ym mis Ebrill 2010, ac mae'n dilyn digwyddiad tebyg ond llai difrifol ym mis Mehefin y llynedd.

Daeth y digwyddiad diweddaraf ym mis Chwefror pan gafodd dau adroddiad am achosion gwarchod plant eu gyrru i'r un argraffydd mewn swyddfa.

Credir fod dwy dudalen o un adroddiad wedi cael eu cymysgu gyda phapurau'r adroddiad arall, ac yna cael eu postio heb eu gwirio.

Roedd y person a dderbyniodd yr adroddiad cyntaf yn adnabod y plentyn a'r rhiant oedd yn destun cwyn, ac oedd â'u manylion personol yn y ddogfen.

Fe wnaeth y person yna gwyn i'r awdurdod, a daeth cwyn arall gan fam y derbynnydd drwy ei haelod seneddol.

'Rhybudd cyfreithiol'

"Dyma'r trydydd cyngor yn y DU mewn tair wythnos i dderbyn cosb ariannol am ddatgelu gwybodaeth sensitif am bobl fregus," meddai Dirprwy Gomisiynydd Cymru, Anne Jones.

"Dyma'r achos mwyaf difrifol hyd yma, ac wedi derbyn y ddirwy fwyaf erioed.

"Mae'r trallod achoswyd i'r unigolion yn yr achos hwn yn amlwg, a'r hyn sy'n gwneud y peth yn waeth yw y gallai Cyngor Powys wedi osgoi hyn petai wedi gweithredu ar ein hargymhellion gwreiddiol.

"Mae'r ICO hefyd wedi cyflwyno rhybudd cyfreithiol yn gorchymyn y cyngor i weithredu er mwyn gwella'r modd y mae'n delio gyda data.

"Bydd methu â chydymffurfio yn arwain at gamau cyfreithiol drwy'r llysoedd."

Mae'r ICO yn pwyso ar y Weinyddiaeth Gyfiawnder am rymoedd cryfach i archwilio cydymffurfiad gwarchod data awdurdodau lleol, heb ganiatâd y cyngor os oes rhaid.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.