'Dim effeithiau iechyd' o waith sment

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunRoedd cyfnod yr astudiaeth rhwng 2004 a 2009

Mae ymchwiliad 20 mis i waith sment yn Sir y Fflint wedi casglu nad yw wedi effeithio ar iechyd pobl.

Roedd trigolion oedd yn byw gerllaw gwaith Hanson Cement yn Padeswood wedi codi pryderon am y safle, gan ysgogi Llywodraeth Cymru i alw am ymchwiliad.

Ar ôl chweched cyfarfod i drafod y pryderon ddydd Mawrth cyhoeddwyd adroddiad drafft terfynol.

Yn ôl yr adroddiad, does dim tystiolaeth fod y ffatri wedi achosi problemau iechyd i staff na thrigolion lleol.

Er bod yr adroddiad yn cydnabod bod sŵn, llwch ac arogl oherwydd y safle, daw i'r casgliad nad yw'r problemau hyn yn niweidiol i iechyd y gymuned leol.

Canser

Ym mis Medi cyhoeddwyd adroddiad nad oedd achos i bryderu ynghylch deuocsinau mewn bwyd a gynhyrchwyd yn lleol.

Cyn hynny, ym mis Mai, roedd adroddiad wedi datgan nad oedd tystiolaeth o glystyrau cyson o ganser neu fathau o ganser dros gyfnod yn yr ardal leol.

Roedd adroddiad arall wedi casglu na fu llygriad gronynnau yn yr aer yn yr ardal o amgylch y gwaith y tu hwnt i derfynau'r DU yn ystod cyfnod yr astudiaeth rhwng 2001 a 2009.

Ers i'r ymchwiliad ddechrau fis Mai 2010, mae'r tîm ymateb wedi ceisio cofnodi pryderon iechyd y bobl leol.

Bydd adroddiad terfynol yn cael ei gyhoeddi ym mis Ebrill wedi mwy o ymgynghori gyda'r cyhoedd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol