Arian i wella mynedfa gorsafoedd trenau Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd pont droed newydd yng ngorsaf Llandâf

Bydd rhai o orsafoedd Cymru yn cael arian er mwyn gwella cyfleusterau.

Cyhoeddodd Adran Trafnidiaeth San Steffan y byddai £37.5 miliwn yng Nghymru a Lloegr ar gyfer gwella adnoddau, gan gynnwys lifftiau, rampiau, 'twmpathau' a gwell mynediad i doiledau.

Ymhlith y gorsafoedd mae Machynlleth, Y Waun, Llandâf a Radur.

Mae disgwyl i'r gwaith ddod i ben yn yr holl orsafoedd erbyn mis Mawrth 2014.

Bydd gorsaf Radur yn derbyn £1 miliwn ar gyfer pont droed newydd a thri lifft tra bydd yr orsaf ym Machynlleth yn derbyn yr un faint o arian ar gyfer dau lifft a phont droed newydd.

"Dydi'r daith trên ddim yn cychwyn a gorffen wrth ddrysau'r cerbyd," meddai Norman Baker, y Gweinidog Rheilffyrdd.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd pont droed newydd yn lle'r hen un yng ngorsaf Radur

"I nifer, yr oedrannus, yr anabl neu rieni gyda phram, cyrraedd yr orsaf a'r platfform yw rhan anodda'r daith.

"Er gwaetha'r angen i leihau'r diffyg ariannol, rydym yn ymrwymedig i wella mynedfa i orsafoedd fydd yn gwella ac yn newid bywydau'r teithwyr."

Mae'r arian sydd wedi ei glustnodi bron yn ddwbl yr arian nodwyd yn wreiddiol ar gyfer y prosiect £17 miliwn.

Dywedodd Mr Baker hefyd eu bod yn rhoi £2 miliwn ychwanegol y flwyddyn at y £5 miliwn i'r cwmnïau trenau ar gyfer mân brosiectau.

"Mae'r £57 miliwn yn cael ei roi yn gynt na'r disgwyl er mwyn i Network Rail orffen rhaglen caniatáu mynediad i bawb."

Bydd £5,000,000 yn cael ei wario ar wella mynedfa i 100 o blatformau ond does 'na ddim mwy o fanylion.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol