BBC Cymru Fyw

Gyr o wartheg yn atal gwasanaethau trên

Published

Mae gyr o wartheg wedi atal y gwasanaeth rheilffordd rhag cael ei gynnal rhwng Caerdydd a Chasnewydd.

Cafwyd adroddiadau fod 45 o wartheg ar gledrau'r llinell rheilffordd Maerun ger Clwb Golff Llaneirwg brynhawn dydd Mawrth.

Bu rhaid i gwmniau rheilffordd drefnu gwasanaethau bysys i gludo pobl.

Mae pobl sy'n bwriadu teithio yn cael eu cynghori i gysylltu â gweithredwyr y rheilffyrdd cyn dechrau ar eu siwrneiau.