Ymchwiliad wedi saethu ar stad

Cyhoeddwyd

Cafodd un person ei anafu mewn digwyddiad lle cafodd arf ei ddefnyddio ar stad o dai yn Sir Benfro, medd yr heddlu.

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio wedi i ergydion o wn gael eu clywed ar stad Mount yn Aberdaugleddau nos Fawrth.

Ychydig iawn o fanylion sydd wedi eu cyhoeddi hyd yma, ond dywed swyddogion fod un person wedi cael man anafiadau i'w llaw, ac angen triniaeth yn yr ysbyty.

Dywedodd yr heddlu y byddai'r ymchwiliad yn parhau yn ddiweddarach ddydd Mercher.