Protest dros gael croesfan mewn pentre' yn cau ffordd

Cyhoeddwyd
Protestwyr yn Llanalhaearn fore MercherFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd ffordd yr A499 ei chau am hanner awr yn sgil y brotest fore dydd Mercher

Cafodd rhan o ffordd yr A499 ei chau fore dydd Mercher fel rhan o brotest rhieni a phlant sy'n ymgyrchu i gael croesfan i'w pentref.

Dair blynedd yn ôl cafodd Liam Jones, oedd yn 12 oed ar y pryd, ei daro gan gar ar y ffordd yn Llanaelhaearn a buodd yn wael iawn yn yr ysbyty gydag anaf i'w ben.

Mae ffordd yr A499 yn mynd drwy bentref Llanaelhaearn ac yn cysylltu Caernarfon â Phwllheli.

Ers y ddamwain ym mis Tachwedd 2008, mae mam Liam, Caryl Jones, ac aelodau eraill o'r gymuned wedi ymgyrchu i gael croesfan yn Llanaelhaearn.

Yn ôl yr ymgyrchwyr, mae'r A499 yn ffordd beryglus iawn ac er bod Cyngor Gwynedd wedi addo codi croesfan, mae'r pentrefwyr yn dweud eu bod yn dal i aros.

Nod y brotest am 7:30am ddydd Mercher, yn ôl y grŵp, oedd tynnu sylw at y mater.

Bu'r ffordd ynghau am hanner awr oherwydd y brotest.

'Safle mwyaf addas'

Dywedodd Cyngor Gwynedd eu bod yn delio gyda'r mater a'u bod yn disgwyl am ganiatâd tirfeddianwyr cyn bwrw 'mlaen â'r gwaith.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Yr arosfan bws yn agos i'r fan lle cafodd Liam ei daro i lawr

"Mae swyddogion o Wasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd y Cyngor wedi cyfarfod gyda'r aelod lleol, y cyngor cymuned a thrigolion lleol ynghylch gosod croesfan newydd yn Llanaelhaearn," meddai llefarydd ar ran y cyngor.

"Fodd bynnag, er mwyn lleoli'r groesfan yn y safle mwyaf addas, mae'n rhaid i'r Cyngor dderbyn caniatâd ffurfiol gan dirfeddiannwr gan fod angen codi wal gefnogol yn agos i'w eiddo fel rhan o'r gwaith.

"Mae cyfarfodydd safle wedi cael eu cynnal gyda'r tirfeddiannwr, fodd bynnag rydym yn parhau i aros am ganiatâd ysgrifenedig ffurfiol i ymgymryd â'r gwaith."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol