Galw am fedalau i wirfoddolwyr Sant Ioan Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan Sant Ioan Cymru 4,792 o wirfoddolwyr

Mae elusen cymorth cyntaf Sant Ioan Cymru yn galw am wneud eu gwirfoddolwyr yn gymwys i dderbyn Medal Jiwbilî Ddiemwnt y Frenhines.

Bydd aelodau o'r gwasanaethau brys, gweithwyr y gwasanaeth carchardai ac aelodau o'r lluoedd arfog ymhlith y rhai fydd yn derbyn medalau i nodi 60 mlynedd ers i'r Frenhines esgyn i'r orsedd yn 1952.

Ond ni fydd gwirfoddolwyr Sant Ioan, sy'n rhoi dros 200,000 o oriau o waith yn darparu gwasanaeth cymorth cyntaf mewn miloedd o ddigwyddiadau ac yn arbed bywydau diri bob blwyddyn, yn gymwys.

Mae Prif Weithredwr Sant Ioan Cymru, Keith Dunn, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi cais yr elusen, ac mae nifer o Aelodau Seneddol eisoes wedi datgan eu cefnogaeth i'r newid.

'Dathlu ymroddiad'

Mae Jessica Morden, AS Dwyrain Casnewydd, wedi cyflwyno cynnig yn Nhŷ'r Cyffredin ar y mater.

"Rwyf wedi galw ar y llywodraeth i ystyried ymestyn Medal Jiwbilî'r Frenhines i gynnwys sefydliadau gwirfoddol fel Sant Ioan Cymru er mwyn cydnabod y miloedd o bobl y maen nhw'n eu hyfforddi mewn cymorth cyntaf a sgiliau achub bywyd eraill, ynghyd â'r gefnogaeth frys y maent yn darparu mewn nifer o ddigwyddiadau mawr," meddai.

Pan gafodd y medalau eu cyhoeddi gan yr Ysgrifennydd Diwylliant, Jeremy Hunt, fe ddywedodd, bod y Frenhines wedi rhoi ei bywyd i wasanaethu'r wlad.

"Fe fydd y Jiwbilî Ddiemwnt yn rhoi'r cyfle i ni ddathlu'r ymroddiad, ffyddlondeb a theyrngarwch y mae hi wedi dangos wrth arwain y wlad dros y 60 mlynedd diwethaf.

"Mae'n iawn i ni wobrwyo'r bobl sydd, fel y Frenhines, wedi cysegru eu bywydau er lles y cyhoedd, ac sy'n cynrychioli'r hyn sydd orau am yr ysbryd Prydeinig."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Medalau Jiwbilî Ddiemwnt y Frenhines yn cael eu dosbarthu yn ystod 2012

'Cyfraniad anferth'

Dywedodd Mr Dunn bod 4,792 o wirfoddolwyr yng Nghymru hefyd yn haeddu cydnabyddiaeth.

Y llynedd, fe wnaeth gwirfoddolwyr Sant Ioan Cymru 215,435 o oriau gan drin dros 5,000 o bobl ar draws Cymru.

"Rydym wedi ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru, Ysgrifennydd Cymru a phob Aelod Seneddol yng Nghymru yn gofyn iddyn nhw roi pwysau ar yr Ysgrifennydd Diwylliant, Y Cyfryngau a Chwaraeon.

"Mae Sant Ioan Cymru yn rhan hanfodol o system argyfwng y wlad, ac yn darparu cefnogaeth hollbwysig i'r GIG yng Nghymru.

"Mae ein gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad anferth i gymunedau Cymru heb unrhyw gydnabyddiaeth ariannol am eu gwasanaeth, ac maen nhw'n haeddu cael eu hystyried am fedal."

Bydd Medal Jiwbilî Ddiemwnt y Frenhines yn debyg i ddarn 10c gyda'r dyddiadau 1952-2012 arnynt.

Y disgwyl yw y bydd tua 450,000 o fedalau yn cael eu cynnig i weision cyhoeddus yn ystod hanner cyntaf 2012.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol