BBC Cymru Fyw

Trafod codi morglawdd ar draws Môr Hafren

Published
image copyrightOther
image captionDarlun cyfrifiadur o'r hyn allai gael ei godi ym Môr Hafren

Mae Llywodraeth Prydain wedi cadarnhau eu bod nhw'n cynnal trafodaethau gyda chwmni ynglŷn â'r posibilrwydd o godi morglawdd ar draws Môr Hafren.

Mae'r Adran Ynni a Newid Hinsawdd yn Llundain wedi dweud nad oes cyfiawnhad i ddefnyddio arian cyhoeddus ar gynllun i greu trydan trwy osod tyrbinau yn y môr.

Ond maen nhw wedi disgrifio'r cynllun - sydd wedi'i ariannu gydag arian preifat - fel un "diddorol".

Mae'r trafodaethau yn cael eu cynnal rhwng yr adran a chwmni Corlan Hafren.

Mae'r cwmni wedi ei sefydlu i arwain y datblygiad rhwng Trwyn Larnog ym Mro Morgannwg a Phwynt Brean yng Ngwlad yr Haf.

"Fe ddaeth yr arolwg dichonolrwydd dwy flynedd i'r casgliad nad yw'r Llywodraeth yn gweld achos strategol ar hyn o bryd ar gyfer buddsoddiad cyhoeddus i gynllun morglawdd Môr Hafren a fyddai'n costio hyd at £34 biliwn," meddai llefarydd ar ran y llywodraeth.

"Er hynny, dydi'r arolwg ddim yn atal cynlluniau sydd wedi eu hariannu yn breifat i gael eu cyflwyno.

"Rydym mewn trafodaethau gyda'r sector preifat am gynlluniau i ddatblygu cynllun pŵer llanw yno (er enghraifft Corlan Hafren - consortiwm sy'n cynnwys Halcrow ac Ove Arup).

Effaith amgylcheddol

"Fe fyddai cynllun sector preifat yn gymwys ar gyfer cefnogaeth drwy Rwymedigaeth Adnewyddadwy neu Gytundeb Gwahaniaeth fel rhan o raglen Diwygio'r Farchnad Drydan y llywodraeth.

"Yn ychwanegol i gost cyfalaf a chost ynni, fe fydd rhaid i unrhyw gynlluniau ynni ystyried effaith amgylcheddol er enghraifft ar bysgod, adar a llifogydd, yn ogystal â'r effaith ar fordwyaeth a defnyddwyr môr eraill."

Fe wnaeth y llefarydd gadarnhau eu bod nhw fel adran ac adrannau eraill o'r llywodraeth wedi derbyn achos busnes drafft cyntaf am forglawdd rhwng Caerdydd a Weston-super-Mare.

"Mae hwn yn gynnig diddorol yn enwedig os gall gyfrannu tuag at dargedau ynni adnewyddol 2020.

"Rydym yn trafod gyda'r consortiwm (Corlan Hafren) ar y camau nesaf i'r prosiect fel y gall gael ei ystyried yn llawn gan y Llywodraeth ac asesu'r elw yn nhermau economaidd ac ynni adnewyddol o ran cyfiawnhau costau'r a'r cymhorthdal ochr yn ochr â'r sgil effeithiau amgylcheddol i Fôr Hafren."

Straeon perthnasol

  • £5m ar ffioedd cynllun morglawdd