Rheolwr yn euog o ddwyn £25,000

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Yr WyddgrugFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Mae cyn rheolwr Swyddfa'r Post ym Mangor wedi cael rhybudd i ddisgwyl dedfryd o garchar wedi i lys ei gael yn euog o ddwyn bron £25,000.

Roedd Damian Peter Owen o Borthaethwy wedi gwadu'r cyhuddiad yn ei erbyn gan ddweud ei fod yn defnyddio cyfrifiadur annibynadwy yn is-Swyddfa Post Glanadda.

Daeth y lladrad i'r fei pan aeth swyddogion i'r swyddfa i osod system gyfrifiadurol newydd yno a chanfod diffyg yn y cyfrifon o £24,867 rhwng Ebrill 2009 ac Awst 2010.

Dywedodd yr erlynydd John Gibson fod Owen wedi addasu'r maint o stoc oedd ganddo cyn ymweliad y swyddogion er mwyn cuddio'r diffyg.

Roedd hyn yn ymgais bwriadol i guddio'r ffaith ei fod wedi dwyn arian gan Swyddfa'r Post, meddai.

Swm mawr

Doedd gan Swyddfa'r Post ddim cofnod fod Owen yn rhedeg yr is-swyddfa. Dywedodd Owen ei fod yn gwneud hynny ar ran ffrind, Nicholas Pritchard - sef yr is-bostfeistr.

Ychwanegodd y byddai'n defnyddio cyfrinair Mr Pritchard er mwyn defnyddio'r cyfrifiadur, ond nad oedd yn gyfrifol am addasu stoc nac arian y swyddfa.

Fe gymrodd y rheithgor llai nag awr i'w gael yn euog o ddwyn arian Swyddfa'r Post.

Dywedodd y barnwr Niclas Parry wrtho ei fod wedi ei gael yn euog o dorri ymddiriedaeth mewn modd difrifol yn ymwneud â swm mawr o arian.

Ychwanegodd: "Fe fyddwn i'n eich camarwain petawn i'n dweud wrthych am baratoi am unrhyw beth llai na chyfnod o garchar."

Bydd Owen yn cael ei ddedfrydu mewn gwrandawiad arall cyn y Nadolig.