BBC Cymru Fyw

Cyfarwyddwr cwmni'n gwadu dynladdiad merch dair oed

Published
image copyrightOther
image captionBu farw Meg Burgess yng Ngorffennaf 2008

Mae cyfarwyddwr cwmni wedi pledio'n ddieuog i gyhuddiad o ddynladdiad yn dilyn marwolaeth merch dair oed ym Mhrestatyn dros dair blynedd yn ôl.

Bu farw Meg Burgess pan ddisgynnodd wal chwe throedfedd ar ei phen yn Ffordd Preswylfa, Prestatyn ar Orffennaf 26, 2008.

Cafodd y wal ei chynllunio gan George Collier, ac yna ei chodi gan ei gwmni, Parcol Developments.

Mae disgwyl i'r achos yn erbyn Mr Collier, 59 oed o Abergele, ddechrau fis Gorffennaf nesa'.

Yn y cyfamser, mae'r cwmni wedi pledio'n euog i drosedd o dan y Ddeddf Iechyd a Diogelwch. Byddan nhw'n cael eu dedfrydu ar ddiwedd achos Mr Collier.

Cafodd Mr Collier ei ryddhau ar fechnïaeth ddiamod.

Straeon perthnasol

  • Cyhuddo dyn wedi marwolaeth merch