Ieithoedd lleiafrifol i ddal eu tir?

Baneri Ewrop Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae'r gynhadledd yn cael ei chynnal yn Stadiwm Dinas Caerdydd

Bydd gwleidyddion, darlledwyr ac academyddion yn rhannu syniadau ac arferion da am sut y gall ieithoedd lleiafrifol ddal eu tir ar y teledu ac yn y cyfryngau newydd.

Mae cynrychiolwyr o Iwerddon, Gwlad y Basg, yr Alban, Valencia, y Ffindir a Chymru yn dod at ei gilydd yng Nghaerdydd Ddydd Iau a dydd Gwener.

Sut gall ieithoedd lleiafrifol ffynnu yn y byd darlledu, a beth yw'r cyswllt rhwng darlledu a hyrwyddo iaith? - dyna'r ddau gwestiwn fydd dan sylw yn y gynhadledd a drefnwyd ar y cyd rhwng y Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol ac S4C.

Mae'r gynhadledd yn cael ei chynnal yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

'Heriau'

Prif Weithredwr Bwrdd yr Iaith, Meirion Prys Jones, yw Cadeirydd y Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol.

Dywedodd Mr Jones: "Nod y gynhadledd hon yw dod â darlledwyr a chomisiynwyr rhaglenni ar draws Ewrop at ei gilydd i drafod yr heriau sy'n wynebu'r cyfryngau mewn ieithoedd lleiafrifol ac i drafod y manteision a'r buddion posibl o gydweithio ar lefel Ewropeaidd.

"Mae dylanwad cymdeithasol a diwylliannol y cyfryngau yn un dwfn, a nod y gynhadledd yn y pendraw, wrth gwrs, yw trafod sut gall darlledwyr gynyddu a gwella'r ddarpariaeth sydd ar gael i'r cyhoedd yn y gwahanol ieithoedd, fel bod siaradwyr yr ieithoedd hynny yn dewis edrych ar y teledu neu ar raglen ar y we mewn iaith leiafrifol."

'Cwestiynau sylfaenol'

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones: "Mewn cyfnod lle mae dulliau cyfathrebu yn newid ac yn amlhau, mae darlledwyr yn gorfod wynebu cwestiynau sylfaenol ynglyn â'r dulliau gorau a mwyaf perthnasol o gyrraedd eu cynulleidfa.

"Mae'n rhaid i ieithoedd lleiafrifol gael eu defnyddio a'u clywed ar bob llwyfan os ydyn nhw i barhau'n berthnasol i bobl - ond beth yw'r berthynas rhwng yr her yma a her draddodiadol y darlledwr o greu cynnwys deniadol i'w fwynhau ar sgrin fawr?

"Bydd y gynhadledd yma'n gyfle amserol iawn i drafod a rhannu gweledigaeth."

Nod y Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol yw hyrwyddo a datblygu ieithoedd lleiafrifol Ewrop.

Sefydlwyd y Rhwydwaith yn niwedd 2007, gyda chymorth grant gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Caiff ysgrifenyddiaeth y Rhwydwaith ei rhedeg o swyddfa Bwrdd yr Iaith Gymraeg yng Nghaerdydd.

Straeon perthnasol