Anghydraddoldeb iechyd yn tyfu

pobl tew Image copyright Getty Images
Image caption Mae disgwyl i ddynion yn y mannau tlotaf farw naw mlynedd cyn rhai mewn llefydd cefnog

Mae'r anghydraddoldeb rhwng iechyd pobl mewn ardaloedd difreintiedig a rhai cyfoethog yn tyfu, yn ôl adroddiad.

Mae dynion yn yr ardaloedd mwyaf tlawd yn debyg o farw naw mlynedd cyn rhai yn y mannau mwyaf cefnog, yn ôl adroddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ar gyfartaledd mae pobl Cymru yn byw yn hwy - mae disgwyliad oes menywod wedi cyrraedd 81 mlwydd oed, 77 mlwydd oed ar gyfer dynion.

Ond mae'r ffigyrau yn amrywio ar draws y wlad - er enghraifft mae disgwyl i bobl yng Ngheredigion a Sir Fynwy fyw tua phum mlynedd yn fwy na phobl ym Merthyr Tydfil a Blaenau Gwent.

Un achos pryder yw bod y gwahaniaeth rhwng ardaloedd cyfoethog a rhai difreintiedig wedi tyfu yn y ddegawd ddiwethaf.

Mae disgwyl i ddynion yn y mannau tlotaf farw naw mlynedd cyn rhai mewn llefydd cefnog - ffigwr sy'n uwch nag yn 2005.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod y rhesymau am y gwahaniaeth yn gymhleth, ond eu bod nhw'n llwyddo i daclo problemau fel goryfed, ysmygu a diffyg ymarfer corff.

Disgwyliad oes yn ôl awdurdod lleol Dynion 2001 - 2005 Dynion 2005 - 2009 Menywod 2001 - 2005 Menywod 2005 - 2009
Ynys Môn 76.7 76.8 81.0 82.0
Blaenau Gwent 73.9 75.4 78.5 79.0
Pen-y-bont ar ogwr 75.7 76.2 79.9 80.8
Caerffili 74.9 76.1 79.3 80.8
Caerdydd 75.9 76.9 80.6 81.7
Sir Gaerfyrddin 75.3 76.7 80.4 81.3
Ceredigion 78.0 80.0 82.0 83.9
Conwy 75.9 77.0 80.7 81.3
Sir Ddinbych 76.4 77.5 80.1 81.0
Sir y Fflint 76.4 77.7 80.5 81.6
Gwynedd 76.7 77.1 81.0 82.0
Merthyr Tudful 74.3 75.0 78.5 79.6
Sir Fynwy 77.8 79.2 82.1 83.6
Castell-nedd Port Talbot 74.8 76.3 80.1 80.6
Casnewydd 75.3 76.8 80.5 81.4
Sir Benfro 75.6 76.9 80.8 81.9
Powys 77.5 79.1 81.2 82.7
Rhondda Cynon Taf 74.8 75.5 79.3 80.1
Abertawe 75.8 76.7 80.5 81.3
Torfaen 76.1 77.2 80.4 81.3
Bro Morgannwg 76.6 78.1 80.9 82.1
Wrecsam 75.9 77.3 79.9 81.0

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.