Rhybudd o berygl llifogydd

Dyn yn cerdded gydag ymbarel Image copyright Other
Image caption Rhybudd i fod yn barod am lifogydd Bae Cemlyn ac Ynys Llanddwyn ar Ynys Môn

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru wedi rhybuddio y bydd Cymru yn dioddef gwyntoedd cryfion gyda'r posibilrwydd o lifogydd mewn rhannau o'r wlad yn ystod dydd Iau.

Daw'r rhybudd wrth i'r Swyddfa Dywydd ragweld stormydd yn taro Prydain gyda hyrddiadau yn cyrraedd o leiaf 80 mya (129 cilometr yr awr) yn Aberdaron, Pen Llŷn ar hyn o bryd.

Mae'r tywydd yn cael effaith ar ffyrdd wrth i gyfyngiadau gael eu gosod.

Dywed yr Asiantaeth y byddai gwyntoedd cryfion a glaw trwm yn effeithio ar Gymru yn ystod y bore a'r prynhawn.

Gwlyb a gwyntog

Yn ôl yr Asiantaeth, y canolbarth a gogledd Cymru fydd yn dioddef yn bennaf o law trwm.

Ychwanegodd y byddai dail a thir corsiog yn cyfrannu at y posibilrwydd o systemau draenio yn cael eu blocio.

Yn ôl cyflwynydd tywydd BBC Cymru, Rhian Haf, fe fydd hi'n ddiwrnod stormus, yn enwedig yn y gogledd.

"Fe fydd 'na law trwm hefyd am rai oriau.

"Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn cadw golwg ar fannau ar Ynys Môn, gan fod 'na bosibilrwydd o lifogydd ger glannau'r gorllewin rhwng Bae Cemlyn ac Ynys Llanddwyn.

"Oherwydd y gwynt cryf ma' Pont Cleddau, yr A477, yn Sir Benfro wedi cau i gerbydau uchel, gan gynnwys beiciau modur;

"Mae 'na un lon wedi cau ar hen Bont Hafren a chyfyngiad o 30 mys ar Bont Britannia."

Dylai pobl gadw golwg ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd rhag ofn y bydd rhybuddion llifogydd mewn ardaloedd penodol, neu fe all pobl ffonio'r llinell ffôn arbennig ar gyfer llifogydd ar 0845 988 1188.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.