Rhybuddion llifogydd mewn grym

Dyn yn cerdded gydag ymbarel Image copyright Other
Image caption Gwyntoedd cryfion a glaw'n effeithio ar rannau o'r wlad

Mae rhybuddion llifogydd mewn grym wrth i wyntoedd cryfion a glaw effeithio ar rannau o'r wlad.

Dywedodd Asiantaeth yr Amgylchedd fod tair rhybudd llifogydd mewn grym ar afonydd Conwy, Dyfi ac Efyrnwy.

Tra oedd gwynt ar gyflymder o 81 mya yn Aberdaron, Pen Llŷn, roedd gwynt ar gyflymder o 70 mya yn Y Mwmbwls.

Brynhawn Iau cafodd simne ei chwythu i ffwrdd yn Acton, Wrecsam, ond chafodd neb ei anafu.

Yn yr un dref cafodd rhan o Farchnad Nadolig Oes Fictoria ei chanslo oherwydd gwyntoedd cryfion.

Yn y de fe gwympodd coed yn Llanbedr y Fro ac Ystum Taf yng Nghaerdydd.

Dywedodd yr asiantaeth y byddai'r glaw mwya trwm yn y canolbarth a'r gogledd.

Stormus

Roedd y cyflwynydd tywydd BBC Cymru, Rhian Haf, wedi dweud y byddai'n ddiwrnod stormus, yn enwedig yn y gogledd.

"Fe fydd 'na law trwm hefyd am rai oriau.

"Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn cadw golwg ar fannau ar Ynys Môn, gan fod 'na bosibilrwydd o lifogydd ger glannau'r gorllewin rhwng Bae Cemlyn ac Ynys Llanddwyn."

Dylai pobl gadw golwg ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd neu fe all pobl ffonio'r llinell ffôn arbennig ar gyfer llifogydd ar 0845 988 1188.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.