Manylion llawn bandio ysgolion uwchradd

Mae holl ysgolion uwchradd Cymru wedi cael eu gosod mewn bandiau, rhwng Band 1 a Band 5.

Mae'r bandiau yn asesiad o berfformiad ysgol ym mlwyddyn academaidd 2010-11. Band 1 yw'r band gorau a Band 5 yw'r isaf.

Defnyddir pedwar categori wrth asesu pob ysgol, cyn rhoi cyfanswm sgôr i bob ysgol:

  • Canran y disgyblon sy'n sicrhau pum TGAU A* i C, gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg;
  • Wyth canlyniad gorau TGAU pob disgybl;
  • Perfformiad disgyblion mewn TGAU Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg;
  • Presenoldeb

Mae'r sgôr yn cael ei haddasu er mwyn rhoi ystyriaeth i nifer y plant sy'n cael cinio am ddim hefyd.

Mae'r rhan fwyaf o gategorïau hefyd yn ystyried cynnydd yr ysgol dros gyfnod o amser - er mwyn gwobrwyo ysgolion sy'n dangos perfformiad gwell.

O fewn y pedwar prif gategori, mae sgôr yn cael ei rhoi i ysgolion wedi ei seilio ar 11 mesur gwahanol.

Ysgol Awdurdod Lleol Band
Abertawe
Ysgol Yr Esgob Gore Abertawe Band 1
Ysgol Gatholig Yr Esgob Vaughan Abertawe Band 1
Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt Abertawe Band 1
Ysgol Cymunedol Cefn Hengoed Abertawe Band 1
Ysgol Gyfun Gŵyr Abertawe Band 1
Ysgol Olchfa Abertawe Band 2
Ysgol Gyfun Birchgrove Abertawe Band 3
Ysgol Gymunedol Dylan Thomas Abertawe Band 3
Ysgol Gyfun Penyrheol Abertawe Band 3
Ysgol Gyfun Pontarddulais Abertawe Band 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe Abertawe Band 3
Ysgol Tregwyr Abertawe Band 4
Ysgol Gymunedol Daniel James Abertawe Band 5
Ysgol Gyfun Treforys Abertawe Band 5
Ysgol Pentrehafod Abertawe Band 5
Blaenau Gwent
Ysgol Gyfun Glyn Ebwy Blaenau Gwent Band 2
Ysgol Brynmawr Blaenau Gwent Band 3
Ysgol Gyfun Abertyleri Blaenau Gwent Band 4
Ysgol Gyfun Glyncoed Blaenau Gwent Band 4
Ysgol Gyfun Tredegar Blaenau Gwent Band 5
Bro Morgannwg
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg Bro Morgannwg Band 1
Ysgol Gyfun Bryn Hafren Bro Morgannwg Band 2
Ysgol Gyfun Y Bont-Faen Bro Morgannwg Band 2
Ysgol Stanwell Bro Morgannwg Band 2
Ysgol Gyfun St Cyres Bro Morgannwg Band 3
Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn Bro Morgannwg Band 3
Ysgol Gyfun Y Barri Bro Morgannwg Band 4
Ysgol Llanilltud Fawr Bro Morgannwg Band 4
Caerdydd
Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog Caerdydd Band 1
Ysgol Esgob Llandaf Caerdydd Band 1
Ysgol Uwchradd Caerdydd Caerdydd Band 2
Ysgol Uwchradd Fitzalan Caerdydd Band 2
Ysgol Uwchradd Llanisien Caerdydd Band 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Caerdydd Band 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Caerdydd Band 2
Ysgol Uwchradd Cathays Caerdydd Band 3
Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi Caerdydd Band 3
Ysgol Uwchradd Llanedeyrn Caerdydd Band 3
Ysgol Gyfun Radur Caerdydd Band 3
Ysgol Uwchradd Gatholig Illtud Sant Caerdydd Band 3
Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Newydd Caerdydd Band 3
Coleg Cymunedol Llanfihangel Caerdydd Band 4
Ysgol Uwchradd Tredelerch Caerdydd Band 4
Ysgol Teilo Sant Caerdydd Band 4
Ysgol Uwchradd Cantonian Caerdydd Band 5
Ysgol Uwchradd Glyn Derw Caerdydd Band 5
Ysgol Uwchradd Llanrhymni Caerdydd Band 5
Ysgol Uwchradd Willows Caerdydd Band 5
Caerffili
Ysgol Trecelyn Caerffili Band 1
Ysgol Gyfun Oakdale Caerffili Band 1
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Caerffili Band 1
Ysgol Uwchradd Martin Sant Caerffili Band 2
Ysgol Uwchradd Cwmcarn Caerffili Band 3
Ysgol Gyfun Heolddu Caerffili Band 3
Ysgol Gyfun Pontllanfraith Caerffili Band 3
Ysgol Gyfun Rhymni Caerffili Band 3
Ysgol Uwchradd Bedwas Caerffili Band 4
Ysgol Gyfun Y Coed-Duon Caerffili Band 4
Ysgol Lewis Pengam Caerffili Band 4
Ysgol Merched Lewis Pengam Caerffili Band 5
Ysgol Gyfun Rhisga Caerffili Band 5
Ysgol Sant Cenydd Caerffili Band 5
Casnewydd
Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseph Casnewydd Band 1
Ysgol Gyfun Caerllion Casnewydd Band 2
Ysgol Maesaleg Casnewydd Band 3
Ysgol Uwchradd Dyffryn Casnewydd Band 3
Ysgol Uwchradd Hartridge Casnewydd Band 3
Ysgol Uwchradd Lliswerri Casnewydd Band 4
Ysgol Uwchradd Casnewydd Casnewydd Band 4
Ysgol Gyfun Julian Casnewydd Band 4
Castell-nedd Port Talbot
Ysgol Gyfun Cefn Saeson Castell-nedd Port Talbot Band 1
Ysgol Gymunedol Cwmtawe Castell-nedd Port Talbot Band 1
Ysgol Dyffryn Castell-nedd Port Talbot Band 1
Ysgol Gyfun Ystalyfera Castell-nedd Port Talbot Band 1
Ysgol Gyfun Cymunedol Cwrt Sart Castell-nedd Port Talbot Band 2
Ysgol Gyfun Dwr-y-Felin Castell-nedd Port Talbot Band 2
Ysgol Gymunedol Llangatwg Castell-nedd Port Talbot Band 2
Ysgol Gyfun Sandfields Castell-nedd Port Talbot Band 2
Ysgol Gyfun Cymer Afan Castell-nedd Port Talbot Band 3
Canolfan Chweched Dosbarth ac Ysgol Gatholig Joseph Sant Castell-nedd Port Talbot Band 3
Ysgol Gyfun Glan Afan Castell-nedd Port Talbot Band 4
Conwy
Ysgol Uwchradd Eirias Conwy Band 1
Ysgol Aberconwy Conwy Band 2
Ysgol Bryn Elian Conwy Band 2
Ysgol Dyffryn Conwy Conwy Band 2
Ysgol Y Creuddyn Conwy Band 2
Ysgol Emrys ap Iwan Conwy Band 3
Ysgol John Bright Conwy Band 4
Gwynedd
Ysgol Brynrefail Gwynedd Band 1
Ysgol Tryfan Gwynedd Band 1
Ysgol Botwnnog Gwynedd Band 2
Ysgol Dyffryn Ogwen Gwynedd Band 2
Ysgol Glan y Môr Gwynedd Band 2
Ysgol Y Gader Gwynedd Band 2
Ysgol Y Moelwyn Gwynedd Band 2
Ysgol Dyffryn Nantlle Gwynedd Band 3
Ysgol Eifionydd Gwynedd Band 3
Ysgol Uwchradd Tywyn Gwynedd Band 3
Ysgol Ardudwy Gwynedd Band 4
Ysgol Friars Gwynedd Band 4
Ysgol Y Berwyn Gwynedd Band 4
Ysgol Syr Hugh Owen Gwynedd Band 5
Merthyr Tudful
Ysgol Cyfarthfa Merthyr Tudful Band 2
Ysgol Uwchradd Pen-y-dre Merthyr Tudful Band 2
Ysgol Uwchradd Yr Esgob Hedley Merthyr Tudful Band 4
Ysgol Uwchradd Afon Taf Merthyr Tudful Band 5
Pen-y-bont ar Ogwr
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd Pen-y-bont ar Ogwr *
Ysgol Gyfun Porthcawl Pen-y-bont ar Ogwr Band 1
Ysgol Gatholig Archesgob McGrath Pen-y-bont ar Ogwr Band 2
Ysgol Gyfun Cynffig Pen-y-bont ar Ogwr Band 2
Ysgol Gyfun Maesteg Pen-y-bont ar Ogwr Band 3
Ysgol Gyfun Ynysawdre Pen-y-bont ar Ogwr Band 3
Ysgol Gyfun Brynteg Pen-y-bont ar Ogwr Band 5
Ysgol Gyfun Bryntirion Pen-y-bont ar Ogwr Band 5
Ysgol Gyfun Ogwr Pen-y-bont ar Ogwr Band 5
Powys
Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt Powys Band 2
Ysgol Uwchradd Llandrindod Powys Band 2
Ysgol Uwchradd Llanfyllin Powys Band 2
Ysgol Uwchradd Y Drenewydd Powys Band 2
Ysgol Uwchradd Caereinion Powys Band 2
Ysgol Uwchradd Aberhonddu Powys Band 3
Ysgol Uwchradd Crughywel Powys Band 3
Ysgol Uwchradd Llanidloes Powys Band 3
Ysgol Uwchradd Y Trallwng Powys Band 3
Ysgol Uwchradd Gwernyfed Powys Band 4
Ysgol Bro Ddyfi Powys Band 4
Ysgol Uwchradd John Beddoes Powys Band 5
Ysgol Maes-Y-Dderwen Powys Band 5
Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gyfun Merched Aberdâr Rhondda Cynon Taf Band 1
Ysgol Gyfun Treorci Rhondda Cynon Taf Band 1
Ysgol Uwchradd Gatholig y Cardinal Newman Rhondda Cynon Taf Band 2
Ysgol Gyfun Aberpennar Rhondda Cynon Taf Band 2
Ysgol Gyfun Y Pant Rhondda Cynon Taf Band 2
Ysgol Gyfun Bryncelynnog Rhondda Cynon Taf Band 3
Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr Rhondda Cynon Taf Band 3
Ysgol Uwchradd Aberdâr Rhondda Cynon Taf Band 4
Ysgol Gyfun Blaengwawr Rhondda Cynon Taf Band 4
Ysgol Gymunedol Glyn Rhedynog Rhondda Cynon Taf Band 4
Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen Rhondda Cynon Taf Band 4
Ysgol Gymunedol Porth Rhondda Cynon Taf Band 4
Coleg Cymunedol Tonypandy Rhondda Cynon Taf Band 4
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda Rhondda Cynon Taf Band 4
Ysgol Gyfun Llanhari Rhondda Cynon Taf Band 4
Ysgol Gyfun Rhydywaun Rhondda Cynon Taf Band 4
Ysgol Uwchradd Pontypridd Rhondda Cynon Taf Band 5
Ysgol Gyfun Tonyrefail Rhondda Cynon Taf Band 5
Ysgol Gyfun Garth Olwg Rhondda Cynon Taf Band 5
Sir Benfro
Ysgol Y Preseli Sir Benfro Band 1
Ysgol Syr Thomas Picton Sir Benfro Band 3
Ysgol Dewi Sant Sir Benfro Band 3
Ysgol Aberdaugleddau Sir Benfro Band 4
Ysgol Penfro Sir Benfro Band 4
Ysgol Tasker-Milward V.C. Sir Benfro Band 4
Ysgol Bro Gwaun Sir Benfro Band 4
Ysgol Grennhill Sir Benfro Band 4
Sir Ceredigion
Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan Sir Ceredigion Band 2
Ysgol Gyfun Penweddig Sir Ceredigion Band 2
Ysgol Gyfun Penglais Sir Ceredigion Band 3
Ysgol Uwchradd Aberteifi Sir Ceredigion Band 3
Ysgol Dyffryn Teifi Sir Ceredigion Band 4
Ysgol Gyfun Aberaeron Sir Ceredigion Band 4
Ysgol Uwchradd Tregaron Sir Ceredigion Band 5
Sir Ddinbych
Ysgol Dinas Brân Sir Ddinbych Band 1
Ysgol Uwchradd Prestatyn Sir Ddinbych Band 2
Ysgol Uwchradd Santes Ffraid Sir Ddinbych Band 2
Ysgol Brynhyfryd Sir Ddinbych Band 2
Ysgol Uwchradd y Bendigaid Edward Jones Sir Ddinbych Band 3
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd Sir Ddinbych Band 3
Ysgol Uwchradd Dinbych Sir Ddinbych Band 4
Ysgol Uwchradd Y Rhyl Sir Ddinbych Band 4
Sir Fynwy
Ysgol Gyfun Cas-gwent Sir Fynwy Band 3
Ysgol Gyfun Brenin Harri'r VIII Sir Fynwy Band 3
Ysgol Gyfun Trefynwy Sir Fynwy Band 3
Ysgol Gyfun Cil-y-Coed Sir Fynwy Band 5
Sir Gaerfyrddin
Ysgol Dyffryn Aman Sir Gaerfyrddin Band 1
Ysgol Bryngwyn Sir Gaerfyrddin Band 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin Sir Gaerfyrddin Band 2
Ysgol Tre-Gib Sir Gaerfyrddin Band 2
Ysgol Gyfun Dyffryn Taf Sir Gaerfyrddin Band 3
Ysgol Glan-Y-Môr Sir Gaerfyrddin Band 3
Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth Sir Gaerfyrddin Band 3
Ysgol Uwchradd Gatholig Sant John Lloyd Sir Gaerfyrddin Band 3
Ysgol Gyfun Pantycelyn Sir Gaerfyrddin Band 3
Ysgol Gyfun Y Strade Sir Gaerfyrddin Band 3
Ysgol Y Gwendraeth Sir Gaerfyrddin Band 3
Ysgol Coedcae Sir Gaerfyrddin Band 4
Ysgol Gyfun Emlyn Sir Gaerfyrddin Band 4
Ysgol Gyfun Maes-Yr-Yrfa Sir Gaerfyrddin Band 4
Sir y Fflint
Ysgol Uwchradd Castell Alun Sir y Fflint Band 1
Ysgol Uwchradd Y Fflint Sir y Fflint Band 2
Ysgol Uwchradd Penarlâg Sir y Fflint Band 2
Ysgol Uwchradd John Summers Sir y Fflint Band 2
Ysgol Uwchradd Maes Garmon Sir y Fflint Band 2
Ysgol Uwchradd Argoed Sir y Fflint Band 3
Ysgol Uwchradd Cei Conna Sir y Fflint Band 3
Ysgol Uwchradd Elfed Sir y Fflint Band 3
Ysgol Uwchradd Dewi Sant Sir y Fflint Band 3
Ysgol Alun Yr Wyddgrug Sir y Fflint Band 4
Ysgol Uwchradd Treffynnon Sir y Fflint Band 4
Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn Sir y Fflint Band 4
Sir Ynys Môn
Ysgol Gyfun Llangefni Sir Ynys Môn Band 1
Ysgol David Hughes Sir Ynys Môn Band 3
Ysgol Syr Thomas Jones Sir Ynys Môn Band 3
Ysgol Uwchradd Bodedern Sir Ynys Môn Band 5
Ysgol Uwchradd Caergybi Sir Ynys Môn Band 5
Torfaen
Ysgol Gyfun Gwynllyw Torfaen Band 3
Ysgol Gyfun Abersychan Torfaen Band 4
Ysgol Croesyceiliog Torfaen Band 4
Ysgol Uwchradd Fairwater Torfaen Band 4
Ysgol Llantarnam Torfaen Band 4
Ysgol Uwchradd Gatholig Alban Sant Torfaen Band 4
Ysgol Gyfun Gorllewin Trefynwy Torfaen Band 4
Wrecsam
Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Joseph Sant Wrecsam Band 1
Ysgol Rhiwabon Wrecsam Band 1
Ysgol Uwchradd Darland Wrecsam Band 2
Ysgol Maelor Wrecsam Band 2
Ysgol Morgan Llwyd Wrecsam Band 2
Ysgol Y Grango Wrecsam Band 3
Ysgol Rhosnesni Wrecsam Band 5
Ysgol Bryn Alyn Wrecsam Band 5
Ysgol Clywedog Wrecsam Band 5

* Dim disgyblion ar ddiwedd CA4 yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn 2011.

Lawrlwytho'r wybodaeth yn llawn

DownloadManylion llawn bandiau ysgolion uwchradd [437kb]

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.