Rhybudd am anelu golau laser at hofrenyddion

Cafodd y cyhoedd rybudd y byddan nhw'n cael eu herlyn os byddan nhw'n anelu golau laser at hofrennydd yr heddlu yn Ne Cymru.

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi lluniau o laser yn cael ei anelu at yr hofrennydd.

Eisoes cafwyd wyth o bobl yn euog o droseddau yn ardaloedd heddluoedd De Cymru a Gwent eleni.

Dywedodd peilotiaid y gallai anelu'r laser ymddangos fel "hwyl ddiniwed" ond fe allai arwain at oblygiadau difrifol iawn.

Technoleg

Dywedodd yr Arolygydd Gary Smart o Uned Cefnogaeth Awyr De a Dwyrain Cymru: "Mae pobl yn anelu'r lasers at yr hofrennydd heb unrhyw syniad o'r risg i'r criw ac i'r cyhoedd.

"Y realiti yw y gall anelu'r laser at hofrennydd ladd rhywun."

Ychwanegodd fod yr heddlu yn trin y materion yn ddifrifol iawn.

"Mae camerâu a thechnoleg thermal yn yr hofrennydd yn ei gwneud hi'n hawdd i ni wybod o ble mae'r laser yn dod.

"Fe fyddwn ni'n dod i hyd i'r troseddwr ac yn ei arestio."

'Amharu ar olwg'

Dywedodd Gareth Collins, aelod o griw'r hofrennydd: "Mae'r laser yn amharu ar olwg y peilot a'r criw, felly mae'n rhaid i ni ddelio gyda'r troseddwr cyn i allu roi cymorth i bobl sy'n diodde' oherwydd troseddau eraill.

"Efallai bod pobl yn meddwl fod hwn yn dric diniwed ond mae'n ein hatal ni rhag gwneud ein gwaith a helpu'r bobl sydd ein hangen."

Y gosb fwyaf am ymddwyn mewn modd sy'n debygol o beryglu awyren neu hofrennydd yw dirwy o £5,000 ac/neu pum mlynedd o garchar.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth am droseddau ffonio Heddlu De Cymru neu Heddlu Gwent ar 101, neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.