Cynllun i wella castell yn y fantol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Castell Conwy yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd

Mae cynllun i wella canolfan ymwelwyr yng Nghastell Conwy yn y fantol am fod y cyngor yn anhapus gyda chynllun y to.

CADW - y corff llywodraethol sy'n gyfrifol am henebion - sydd wedi cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Conwy i godi cyntedd newydd i'r ganolfan fel rhan o gynllun i ddenu mwy o ymwelwyr i'r safle hanesyddol.

Ond dywed Cyngor Conwy eu bod yn "tueddu tuag at wrthod " caniatâd cynllunio oni bai fod cynllun priodol i'r to yn cael ei gyflwyno.

Yn aml mae cynghorau yn ymgynghori gyda CADW wrth ystyried ceisiadau cynllunio eraill, ond y tro hwn CADW yw'r corff sy'n gwneud y cais.

'Ddim yn gweddu'

Bydd adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan bwyllgor cynllunio'r awdurdod yr wythnos nesaf yn dweud fod CADW wedi sicrhau arian o dan Gynlluniau Twristiaeth Treftadaeth (arian Ewrop) gyda'r amod eu bod yn llwyddo i gynyddu nifer yr ymwelwyr o'r safle.

Ond dywed yr adroddiad nad yw pawb yn hapus gyda'r cynllun.

Mae'n dweud fod Cyngor Archaeoleg Prydain (CBA) wedi gofyn i CADW ailystyried y cynllun, sy'n gofyn i'r tu allan gael ei orchuddio mewn efydd a'r to i gael ei wneud o ddur wedi ei orchuddio gan dernblat.

Dywed y CBA nad yw'r cynllun "yn gweddu gyda'r adeilad presennol ac yn cyflwyno palet o ddeunyddiau sydd yn estron i'r safle. Nid yw'n gwneud cyfraniad positif i'r lleoliad."

Argymell gwrthod

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Conwy: "Mae swyddogion o'r farn fod y cynllun adeiladu arfaethedig yn eitha' dramatig ac na fyddai'n gweddu gyda'r adeilad presennol na'r cyd-destun, ac y byddai hynny yn niweidiol i Safle Treftadaeth y Byd, Adeiladau Cofrestredig a chymeriad yr Ardal Warchodaeth.

"Gallai'r cais gael ei gefnogi petai ffurf a deunyddiau'r adeilad a'r to yn cael eu newid i gynllun mwy priodol."

Bydd pwyllgor o gynghorwyr yn gwneud penderfyniad ar ddydd Mercher, Rhagfyr 14.

Yr argymhelliad i'r aelodau yw i wrthod y cais, ond i ganiatáu i uwch swyddogion drafod ymhellach gyda CADW am unrhyw newidiadau i'r cais.