Prosiect 'yn atal dau benllanw'

Amddiffynfeydd arfordirol yn Y Borth Image copyright BBC news grab
Image caption Ym mis Ebrill eleni cafodd miloedd o dunelli o greigiau eu cludo o Norwy i adeiladu'r creigresi

Mae prosiect amddiffyn arfordirol gwerth £12 miliwn yng Ngheredigion sydd ar fin dod i ben yn helpu rhwystro llifogydd, yn ôl pobl leol.

Y gobaith yw bod y prosiect yn Borth yn lleihau risg llifogydd ac erydu arfordirol yn yr ardal ger Aberystwyth ar gyfer y ganrif nesaf.

Mae dwy greigres artiffisial wedi eu gosod 300 metr i mewn i'r môr hefyd, gobeithio, yn denu syrffwyr i'r traeth sy'n ymestyn am bedair milltir.

Ym mis Ebrill eleni cafodd miloedd o dunelli o greigiau eu cludo o Norwy i godi'r creigresi.

Dau benllanw

Mae trigolion y pentref wedi dweud bod yr amddiffynfeydd wedi rhwystro dau benllanw rhag llifo i'w tai.

Dywedodd Anthony Morris, sy'n byw ger y traeth, ei fod yn cofio llifogydd 1976 ddifrododd nifer o dai.

"Mae dau benllanw mawr wedi bod yn ystod y misoedd diwethaf.

"Heb yr amddiffynfeydd fe fyddai'r môr wedi llifo i dir pobl."

Roedd amddiffynfeydd wedi eu codi yn 1960 ac mae'r rhai newydd yn gwarchod 330 o adeiladau, gan gynnwys 40 o adeiladau masnachol, Rheilffordd y Cambrian a ffordd y B4353.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.