BBC Cymru Fyw

Ymchwiliad i achos tân

Published

Mae ymchwiliad wedi dechrau i achos tân yn yr Wyddgrug nos Wener.

Bu ymladdwyr o'r dre ynghyd â chriwiau o Fwcle, Glannau Dyfrdwy, Fflint a Wrecsam yn ceisio rheoli'r fflamau, ar safle Printcentre Wales ar stad ddiwydiannol Bromfield.

Chafodd neb ei anafu.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ei alw am 8.24 pm ac roedd y tân wedi ei ddiffodd erbyn canol nos.