Alex Jones wedi gadael Striclty Come Dancing

Published
image copyrightPA
image captionRoedd Alex Jones a James Jordan yn dawnsio dwywaith nos Sadwrn

Mae'r Gymraes Alex Jones wedi gadael cyfres Strictly Come Dancing.

Llwyddodd cyflwynwraig The One Shoe i gyrraedd y rownd gynderfynol.

Ond gyda dau o'r pump yn gadael nos Sul fe ddaeth cyfnod Jones ar y gyfres i ben.

Bu hi'n dawnsio gyda James Jordan yn ystod y gystadleuaeth ac wedi dwy ddawns nos Sadwrn roedd hi ar waelod y rhestr.

Doedd pleidleisiau ffôn y cyhoedd ddim yn ddigon i sicrhau y byddai Jones yn cael mynd i'r rownd derfynol yn Blackpool.

Yn ogystal â hi fe adawodd Holly Valance y gystadleuaeth nos Sul gyda Harry Judd; Jason Donovan a Chelsee Healey yn mynd drwodd i'r rownd derfynol y penwythnos nesaf.

Wrth adael y gystadleuaeth dywedodd Jones ei bod wedi cael "profiad anhygoel!.

Nos Sadwrn fe wnaeth Jones ddawnsio'r Waltz a'r Salsa.

Dywedodd bod ei chyfnod ar y sioe wedi bod "yn wych" ac eithrio camgymryd ei chwith a'i dde yn achlysurol wrth ddawnsio.

"Dwi wedi caem amser arbennig a phan fyddai'n hen a'm gwallt yn llwyd fe fyddai'n edrych yn ôl ar fy nghyfnod a meddwl ei fod yn amser gwych."

image copyrightPA
image captionDywedodd James Jordan bod Jones wedi bod yn arbennig iawn

Fe wnaeth Jordan ganmol ei hymroddiad.

"Pe tae yna dlws ar gyfer y dawnsiwr sydd wedi gwella mwya', yn ddi-os fe fyddet ti'n ennill hwnnw.

"Fe hoffwn ychwanegu bod pwy bynnag fydd yn cael y cyfle i weithio efo ti yn y dyfodol yn lwcus iawn iawn.

"Ti wedi bod yn wych i gyd-weithio efo ac mae hi wedi bod yn bleser."

Roedd Jones yn cystadlu gyda dau arall â chysylltiad â Chymru, y pêl-droediwr Robbie Savage a adawodd yr wythnos diwethaf a Russell Grant, sy'n byw ym Maentwrog, a adawodd dair wythnos yn ôl.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC