Canol Dinas Casnewydd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Pryder am ganol dinas Casnewydd wrth i siopau gau

12 Rhagfyr 2011 Diweddarwyd 09:27 GMT

Yr economi fydd yn cael sylw taith Post Cynta' BBC Radio Cymru yn ystod yr wythnos.

Yn eu cyfres "Gwylio'r Gwario" fe fyddan nhw'n edrych ar economi gwahanol ardaloedd.

Mae'n gyfnod allweddol i siopau'r stryd fawr ar drothwy'r Nadolig.

Roedd y rhaglen yng Nghasnewydd ddydd Llun ac yn yr ardal honno mae 'na bryderon ynglŷn â dyfodol canol y ddinas ar ôl i nifer o gwmniau amlwg gau siopau.

Adroddiad Alun Thomas.