Ymchwiliad i gais cynllunio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni yn awyddus i ddatblygu hen safle diwydiannol

Bydd cais i godi tai yn ardal harbwr Porth Tywyn yn mynd gerbron ymchwiliad cyhoeddus ddydd Mawrth.

Mae cwmni Castletown Estates Ltd am ddatblygu hen safle diwydiannol a chodi rhwng 230 a 250 o dai.

Fe wnaeth Cyngor Sir Gaerfyrddin rhoi caniatâd amlinellol ym mis Tachwedd 2010.

Ond cafodd y cais ei alw mewn gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r cais hefyd yn cynnwys codi canolfan hamdden neu siop 465 metr sgwâr.

Tai fforddiadwy

Dywed Llywodraeth Cymru eu bod wedi derbyn sawl cais i ymyrryd yn y penderfyniad.

Roedd rhai yn poeni am effaith y datblygiad ar y system garthffosiaeth ac ar Fae Caerfyrddin.

Mae'r safle yn cynnwys hen ffatri gemegol Grillo.

Yn ôl y cais byddai 10% o'r tai newydd yn rhai fforddiadwy.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod disgwyl i'r gwrandawiad bara am bedwar diwrnod.

Bydd yr arolygwyr yn gorfod anfon eu sylwadau i'r Gweinidog o fewn saith wythnos i ddiwedd yr ymchwiliad.

Mae disgwyl i'r Gweinidog ddod i benderfyniad o fewn 12 wythnos o dderbyn sylwadau'r arolygwyr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol