Wrecsam: Cynghrair o blaid

Y Cae Ras Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Yn wreiddiol, cynigiodd yr ymddiriedolaeth brynu'r clwb ym mis Gorffennaf.

Mae'r corff sy'n rheoli Cynghair Blue Square Bet wedi cymeradwyo'r penderfyniad i drosglwyddo perchnogaeth Wrecsam i Ymddiriedolaeth y Cefnogwyr.

Roedd cadarnhad ddiwedd mis Tachwedd y byddai'r clwb yn cael ei drosglwyddo i'r ymddiriedolaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran y cynghrair ddydd Llun: "Rydym yn dymuno'n dda i'r ymddiriedolaeth, gan obeithio bod ffactorau sydd wedi bod yn amlwg yn y blynyddoedd diwetha yn perthyn i'r gorffennol."

Mae cadeirydd yr ymddiriedolaeth Peter Jones yn dal i aros i glywed a fydd y cynghair yn ad-dalu bond o £250,000 gafodd ei dalu cyn dechrau'r tymor.

Mae'r arian yn cynnwys £130,000 yr oedd cefnogwyr wedi ei godi.

Yn wreiddiol, cynigiodd yr ymddiriedolaeth brynu'r clwb - oedd yn wynebu trafferthion ariannol difrifol - ym mis Gorffennaf.

Daeth perchnogion presennol y clwb - Ian Roberts a Geoff Moss - i gytundeb mewn egwyddor gyda'r ymddiriedolaeth ym mis Medi.

Ond ers hynny roedd nifer o bwyntiau wedi bwrw amheuaeth ar y ddêl a chyfreithwyr y ddwy ochr, a Chymdeithas Bêl-droed Lloegr, yn mynnu cael mwy o fanylion cyn cymeradwyo'r trosglwyddo.

Straeon perthnasol