Gorsaf Wdig i ailagor ar ôl 50 mlynedd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunMae peirianwyr wedi ailosod rhai o'r cledrau a'u symud yn agosach at blatfform yr hen orsaf.

Dywed ymgyrchwyr y bydd ailagor hen orsaf ger Abergwaun yn gwneud y rheilffordd yn opsiwn mwy atyniadol i nifer o bobl yng ngogledd Sir Benfro.

Mae gorsaf drenau Wdig wedi bod yn segur am bron i 50 mlynedd.

Cafodd tua £350,000 ei wario er mwyn codi gorsaf newydd.

Dywed ymgyrchwyr fod gorsaf Abergwaun, sydd wrth safle'r fferi, yn rhy bell o ganol y dref.

"Y broblem gyda'r orsaf bresennol yw ei fod e'n bell - o leiaf 10 munud o gerdded o ganol y dref, " meddai Hatti Woakes, ysgrifennydd Fforwm Trafnidiaeth Gogledd Sir Benfro.

"Wedyn mae'n ddrud i gael parcio yno - £7 y diwrnod."

Erbyn hyn mae'r hen orsaf bren yn Wdig wedi ei dymchwel a bu gweithwyr wrthi yn ailosod y cledrau.

Mwy o deithwyr

Y bwriad yw ailagor yr orsaf ym mis Mawrth.

Ym mis Medi eleni fe wnaeth nifer y trenau sy'n teithio i Abergwaun yn ddyddiol gynyddu o ddau i saith.

Dyw trenau heb stopio yn Widig ers 1964.

ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunMae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn mis Mawrth

Y gobaith yw y bydd yr orsaf newydd yn golygu cynnydd yn nifer y teithwyr.

Dywedodd y cynghorydd Jamie Adams, dirprwy arweinydd Cyngor Penfro, fod Wdig yn fwy cyfleus nag Abergwaun o safbwynt teithwyr ar droed sy'n cyrraedd ar y fferi o Iwerddon.

Ychwanegodd fod y cyfleusterau parcio yn well.

"Bydd ail agor yr orsaf yn gam positif i gymunedau Abergwaun a Wdig, ac yn denu rhagor o deithwyr," meddai.

Mae Llywodraeth Cymru yn gwario £1.4 miliwn er mwyn cefnogi'r cynllun i ddarparu pum gwasanaeth trên ychwanegol bob dydd rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn.

Mae pobl leol wedi bod yn ymgyrchu'n galed dros wella gwasanaethau trenau.

Dywedodd Byron James, cadeirydd Fforwm Trafnidiaeth Gogledd Penfro, ei fod e'n credu y bydd y gwasanaethau newydd yn llwyddiant.

"Maen nhw yn cael eu defnyddio - mae'n syndod faint o bobl sy'n eu defnyddio er mwyn mynd i siopa i Hwlffordd a Chaerfyrddin," meddai.

"Rwy'n meddwl y bydd gorsaf newydd, gyda chyfleusterau parcio da, yn sicr o fod yn llwyddiant. "

Straeon perthnasol