Gorsaf Wdig i ailagor ar ôl 50 mlynedd

Gwaith adnewyddu ger gorsaf Wdig Image copyright Other
Image caption Mae peirianwyr wedi ailosod rhai o'r cledrau a'u symud yn agosach at blatfform yr hen orsaf.

Dywed ymgyrchwyr y bydd ailagor hen orsaf ger Abergwaun yn gwneud y rheilffordd yn opsiwn mwy atyniadol i nifer o bobl yng ngogledd Sir Benfro.

Mae gorsaf drenau Wdig wedi bod yn segur am bron i 50 mlynedd.

Cafodd tua £350,000 ei wario er mwyn codi gorsaf newydd.

Dywed ymgyrchwyr fod gorsaf Abergwaun, sydd wrth safle'r fferi, yn rhy bell o ganol y dref.

"Y broblem gyda'r orsaf bresennol yw ei fod e'n bell - o leiaf 10 munud o gerdded o ganol y dref, " meddai Hatti Woakes, ysgrifennydd Fforwm Trafnidiaeth Gogledd Sir Benfro.

"Wedyn mae'n ddrud i gael parcio yno - £7 y diwrnod."

Erbyn hyn mae'r hen orsaf bren yn Wdig wedi ei dymchwel a bu gweithwyr wrthi yn ailosod y cledrau.

Mwy o deithwyr

Y bwriad yw ailagor yr orsaf ym mis Mawrth.

Ym mis Medi eleni fe wnaeth nifer y trenau sy'n teithio i Abergwaun yn ddyddiol gynyddu o ddau i saith.

Dyw trenau heb stopio yn Widig ers 1964.

Image copyright Other
Image caption Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn mis Mawrth

Y gobaith yw y bydd yr orsaf newydd yn golygu cynnydd yn nifer y teithwyr.

Dywedodd y cynghorydd Jamie Adams, dirprwy arweinydd Cyngor Penfro, fod Wdig yn fwy cyfleus nag Abergwaun o safbwynt teithwyr ar droed sy'n cyrraedd ar y fferi o Iwerddon.

Ychwanegodd fod y cyfleusterau parcio yn well.

"Bydd ail agor yr orsaf yn gam positif i gymunedau Abergwaun a Wdig, ac yn denu rhagor o deithwyr," meddai.

Mae Llywodraeth Cymru yn gwario £1.4 miliwn er mwyn cefnogi'r cynllun i ddarparu pum gwasanaeth trên ychwanegol bob dydd rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn.

Mae pobl leol wedi bod yn ymgyrchu'n galed dros wella gwasanaethau trenau.

Dywedodd Byron James, cadeirydd Fforwm Trafnidiaeth Gogledd Penfro, ei fod e'n credu y bydd y gwasanaethau newydd yn llwyddiant.

"Maen nhw yn cael eu defnyddio - mae'n syndod faint o bobl sy'n eu defnyddio er mwyn mynd i siopa i Hwlffordd a Chaerfyrddin," meddai.

"Rwy'n meddwl y bydd gorsaf newydd, gyda chyfleusterau parcio da, yn sicr o fod yn llwyddiant. "

Straeon perthnasol