Cytundeb anferth i gwmni bach

Sany Group logo Image copyright Other
Image caption Mae Sany yn cyflogi mwy na 70,000 o weithwyr drwy'r byd

Mae busnes bach yng Ngheredigion wedi arwyddo cytundeb gwerth miliynau o bunnau gyda chwmni o China i werthu eu peiriannau yn y DU.

Mae Tramor Cyf. o Aberaeron yn bwriadu creu mwy nag 20 o swyddi oherwydd y cytundeb gyda Grŵp Sany.

Sany yw un o wneuthurwyr peiriannau adeiladu mwya'r byd, ac yn cyflogi dros 70,000 o bobl ar draws y byd.

Cafodd Tramor ei sefydlu er mwyn rhedeg delwriaeth yr offer yn y DU.

Mae cynnyrch Sany yn cynnwys craeniau mawr a pheiriannau adeiladu ffyrdd.

Daw'r cytundeb ar drothwy cyfarfod o genhadaeth masnachu China a'r DU yng Nghaerdydd ddydd Iau.

ac yn dilyn hwnnw bydd cinio busnes i fusnesau bach a chanolig yn China a'r DU.

Y flwyddyn newydd

Dywedodd cyfarwyddwr Tramor Cyf, John Lewis, fod ei gwmni wedi sicrhau'r cytundeb ar ôl hedfan i China a chnocio ar ddrws Sany.

"Roeddem wedi gweld yr angen am fath gwahanol o beiriannau yn y DU, ac fe wnaethom ni lawer o ymchwil yn y farchnad ar gwmnïau posib," meddai.

"Fe gawsom gyngor gan gydweithiwr i fynd i China a chyfarfod gyda Sany, ac fe wnaethon ni hynny.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
John Lewis, cyfarwyddwr Cwmni Tramor yn trafod y cytundeb newydd gyda Garry Owen

"Dim ond bryd hynny y gwnaethon ni sylweddoli maint y cwmni a'r brand Sany, a bod gallu cynhyrchu'r cwmni ar faint sydd heb gael ei weld yn y DU erioed o'r blaen."

Bydd y peiriannau cyntaf yn cyrraedd Cymru yn y flwyddyn newydd, ond oherwydd natur cymhleth peiriannau Sany bydd rhai i rai o beirianwyr y cwmni ddod o China i fyw yng Nghymru am dair blynedd er mwyn hyfforddi staff Tramor.

Ychwanegodd Mr Lewis: "Mae'r goblygiadau posib i Gymru yn anferth, gan fod potensial yma i ddenu buddsoddiad mawr i Gymru ac i'r DU.

"Mae peiriannau tebyg sydd ar gael yn y farchnad yn dechrau am £50,000 am beiriant saith tunnell ac yn codi i hyd at £350,000 am beiriant 65 tunnell neu fwy."

Image copyright Other
Image caption Mae cwmni Sany yn cynhyrchu offer adeiladu ffyrdd

'Cynnig cyfleoedd'

Dywedodd Gweinidog Busnes Cymru, Edwina Hart, ei bod hi'n dipyn o gamp i gwmni bach o Gymru i arwyddo cytundeb cyfyngedig gydag un o gwmnïau peiriannau adeiladu mwya'r byd.

Ychwanegodd: "Mae China yn cynnig cyfleoedd masnachu anferth i gwmnïau o Gymru, ac rwyf wrth fy modd yn clywed sut y mae Tramor wedi creu cysylltiadau gyda Sany ac y bydd y genhadaeth fasnachu yn nodi dechrau perthynas agos rhwng y ddwy wlad."

Mae Sany'n cyflogi mwy na 70,000 o bobl ar draws y byd, ac mae ganddynt safleoedd cynhyrchu yn yr Unol Daleithiau, Yr Almaen, India, Indonesia a Brasil.

Bydd Tramor yn creu mwy nag 20 o swyddi mewn amryw feysydd gan gynnwys peirianneg, gwerthiant, cyfrifon a gweinyddu.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.