Tywydd gaeafol am ddiwrnod arall

Cesair ar yr M4 ger Coryton Image copyright Other
Image caption Cesair ar yr M4 ger Coryton ddydd Mawrth

Wedi diwrnod gaeafol iawn ac amodau anodd i deithwyr ddydd Mawrth mae'r tywydd oer yn parhau.

Yn ôl arbenigwyr mae disgwyl llawer o gawodydd eto yn enwedig drwy Fôr Hafren a glannau'r de - cawodydd o law, cenllysg, eirlaw ac ychydig o eira hefyd.

Ond fydd yr eira yn disgyn ar dir sydd dros 200 met yn bennaf a disgwyl trwch o tua bum centimetr ar Fannau Brycheiniog, mynyddoedd y Cambrian, mynyddoedd y Berwyn ac Eryri.

Y rhybudd isaf posib am eira yw'r un sydd wedi ei gyhoeddi gan y Swyddfa Dywydd a does 'na ddim disgwyl iddo achosi trafferthion mawr.

Llifogydd posib

Mae 'na gyfyngiadau i deithwyr ar rai o ffyrdd Cymru oherwydd y gwynt.

Cyfyngiadau ar Bont Britannia o 30 mya; Hen Bont Hafren 40 mya ac mae 'na gyfyngiadau o 50 mya ar hyd yr M4 rhwng Pont Abraham a Phont Hafren.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cyhoeddi un rhybudd llifogydd a hynny yn Nyffryn Dyfrdwy Isaf o Langollen i Gaer.

Maen nhw hefyd wedi cyhoeddi 4 rhybudd am lifogydd posib, yn ne Sir Benfro, ar Afon Gwy ym Mhowys, Afon Wysg yn Sir Fynwy a Chasnewydd ac ar Hafren uchaf ym Mhowys.

"Fe fydd rhywfaint o heulwen rhwng cawodydd, yn enwedig yn y gogledd," meddai Rhian Haf, cyflwynydd tywydd a thraffig BBC Radio Cymru,

"Ond fydd hi'n dal yn oer iawn - y gwynt dal yn gryf, felly fydd 'na dipyn o ias.

"Fydd y tymheredd ddim uwch na saith selsiws, felly fyddwch chi angen y sgarff a'r het eto heddiw."

Straeon perthnasol

Hefyd ar y BBC

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.