Atal llawdriniaethau wedi lladrad

Ysbyty Llandochau Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae'r awdurdodau yn aros am eneradur arall cyn parhau â llawdriniaethau

Mae llawdriniaethau wedi eu hatal dros dro yn un o ysbytai Bro Morgannwg ar ôl i ladron ddwyn ceblau coper o eneradur.

Digwyddodd y lladrad ddydd Mawrth yn Ysbyty Athrofaol Llandochau, ger Caerdydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro y byddan nhw'n ailaesu'r sefyllfa ynglyn â llawdriniaethau yn ystod dydd Mercher.

Roedd y Bwrdd Iechyd wedi gobeithio y byddai generadur newydd wedi ei osod erbyn pnawn dydd Mercher.

Mae'r generadur yn cael ei ddefnyddio er mwyn sicrhau fod gan yr ysbyty gyflenwad ynni wrth gefn.

Cafodd 81 o lawdriniaethau eu canslo.

Roedd rhain yn cynnwys dwy ddynes oedd yn disgywl llawdriniaeth ar gyfer canser y fron.

Cafodd 100 metr o geblau eu dwyn, gyda'r gost o gael rhai newydd a'u gosod yn £15,000-£20,000.

Dywedodd Prif Weithredwr y bwrdd, Jan Williams, bod y lladrad yn "beryglus ac yn anghyfrifol."

Gwerth ariannol

"Mae staff y gwasanaeth iechyd yn gweithio yn ddiflino i ofalu am bobl fregus yn y gymdeithas.

"Mae'n drist bod lladron yn rhoi mwy o bwyslais ar werth ariannol y coper na bywydau."

"Fe fyddwn yn adolygu'r sefyllfa amser cinio ddydd Mercher ac yn gobeithio cynnal triniaethau cyn gynted â phosib," ychwanegodd.

Dywedodd Heddlu De Cymru eu bod wedi cael gwybod am y lladrad am 2pm ddydd Mawrth a'u bod yn ymchwilio.

Does 'na ddim adran frys yn yr ysbyty ac maen nhw'n gyfrifol am lawdriniaethau'r frest ac orthopedig.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.