BBC Cymru Fyw

Llawdriniaethau'n ailddechrau

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionRoedd yr awdurdodau yn aros am eneradur arall

Fe fydd llawdriniaethau'n ailddechrau fore Iau wedi iddyn nhw gael eu canslo mewn ysbyty ar ôl i ladron ddwyn ceblau coper o eneradur.

Digwyddodd y lladrad ddydd Mawrth yn Ysbyty Athrofaol Llandochau ger Caerdydd.

Roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd wedi gobeithio y byddai generadur newydd wedi ei osod ddydd Mercher.

Mae'r generadur yn sicrhau bod gan yr ysbyty gyflenwad ynni wrth gefn.

Cafodd 81 o lawdriniaethau eu canslo, gan gynnwys rhai ar ddwy fenyw oedd yn disgwyl llawdriniaeth canser y fron.

Cafodd 100 metr o geblau eu dwyn a'r gost o gael rhai newydd a'u gosod fydd hyd at £20,000.

Dywedodd prif weithredwr y bwrdd, Jan Williams, fod y lladrad yn "beryglus ac yn anghyfrifol."

'Gwerth ariannol'

"Mae staff y Gwasanaeth Iechyd yn gweithio'n ddiflino i ofalu am bobl fregus yn y gymdeithas.

"Mae'n drist bod lladron yn rhoi mwy o bwyslais ar werth ariannol y copr na bywydau."

Dywedodd Heddlu De Cymru eu bod yn ymchwilio wedi iddyn nhw gael gwybod am y lladrad am 2pm ddydd Mawrth.

Mae Paul Hollard, Dirprwy Brif Weithredwr y bwrdd iechyd, wedi dweud: "Mae staff a chleifion wedi eu dychryn oherwydd y weithred beryglus ac anghyfrifol hon.

"Mae'n hollol anghredadwy y gall rhywun beryglu bywydau cleifion yn y fath fodd."

Dywedodd fod y ceblau'n cysylltu'r generadur a'r panel rheoli.

"Mae'r bwrdd iechyd yn ymddiheuro am y gofid achoswyd i gleifion a byddwn yn anelu at aildrefnu llawdrinaiethau'r rhai gafodd eu heffeithio."