Swyddfa dywydd: Rhybudd o rew

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cesair ar yr M4 ger Coryton ddydd Mawrth

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhybuddio y gall rhew fod yn broblem nos Fercher a bore Iau.

Yn y cyfamser, mae nifer o ddamweiniau wedi bod ar y ffyrdd.

Ar un adeg nos Fercher roedd traffig yn araf yn Yr Orsedd ger Wrecsam ar y B5102 oherwydd damwain rhwng car a lori.

Yn Queensferry ar Heol Caer roedd oedi oherwydd damwain rhwng dau gar ac roedd oedi ym Mrynhoffnant, Ceredigion, ar yr A487 oherwydd damwain.

Am gyfnod roedd oedi hir ger Cyffordd 32 yng Nghoryton Caerdydd a'r dagfa hyd at Gyffordd 33 Gwasanaethau Gorllewin Caedryddd

Yn Aberpennar roedd problemau, rhan o'r A4059 wedi ei chau oherwydd damwain ar bwys Cylchfan Asda.

Roedd oedi rhwng Penllergaer Cyffordd 47 yr M4 a Chyffordd 46 oherwydd damwain.

Cyfyngiadau

Roedd cyfyngiadau am gyfnod ar rai o ffyrdd Cymru oherwydd y gwynt - cyfyngiadau o 30 mya ar Bont Britannia, 40 mya ar Hen Bont Hafren, a 50 mya ar yr M4 rhwng Pont Abraham a Phont Hafren.

Ac roedd Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cyhoeddi rhybudd llifogydd yn Nyffryn Dyfrdwy Isaf o Langollen i Gaer.

Hefyd roedd pedwar rhybudd o lifogydd posib, yn ne Sir Benfro, ar Afon Gwy ym Mhowys, Afon Wysg yn Sir Fynwy a Chasnewydd ac ar Afon Hafren uchaf ym Mhowys.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol