Mellt: Oedi i deithwyr trenau

Trenau Arriva Cymru Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Ymddiheurodd Trenau Arriva Cymru am yr oedi

Mae miloedd o deithwyr trenau yn wynebu rhagor o oedi wedi i fellt daro signalau.

Mae'r rheilffordd rhwng Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr ar gau ac mae'n rhaid i drenau deithio drwy'r Barri a Llanilltud Fawr.

Mae oedi o 45 munud i'r gwasanaeth rhwng Caerdydd ac Abertawe.

Dywedodd Trenau Arriva Cymru fod bysus yn cludo pobl oedd yng ngorsafoedd Pencoed, Llanharan a Phontyclun.

Roedden nhw wedi gobeithio trwsio'r signalau erbyn 4:00am ddydd Iau, ond ni lwyddwyd i wneud hynny.

Ymddiheurodd y cwmni am yr oedi.

Straeon perthnasol

Hefyd ar y BBC

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.